8867. lajstromszámú szabadalom • Javítások fényelosztó és szétszóró üveggömbökön

Megjelent 18í)7. évi augusztus lió 6-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 8867. szám. Ilid. OSZTÁLY. Javítások fényelosztó és szétszóró üveggömbökön. BALLOU GEORGE WILLIAM MAGÁNZÓ NEW-YORKBAN ÉS SE AVER AUGUSTUS IPAROS NEEDHAMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 10-ike. Találmányunk tárgya egy mesterséges fényforrások körül fogására alkalmas üveg, mely főleg gáz-, elektromos- vagy más nagy fényerejű fényforrásnál használható és egy aránt alkalmas templomok, műhelyek, szín­házak, utczák világítására, A találmány szerint a nagy fényerejű fényforrásból származó fényt oly üveg­golyók segélyével osztjuk el, melyeknek belső fölületét visszaverő és törő prizmák képezik. Eme prizmák homályosak, de a fényerőt semmivel sem csökkentik. Tárgya továbbá a találmánynak egy szer­szám a jelzett golyók előállítására, mely szerint a gömb vagy spharoidális alakú golyók belső fölületét tökéletesen sima prizmák képezik, míg a külső fölülete sima és fényes. Az új gyártási módunk szerint a golyókat és a prizmákat oly föltételek mellett léte­sítjük, hogy a gömb kívül sima maradjon, belül pedig sima prizmákkal legyen borítva, melyeknek fényes főlületei, pontos élei legyenek, tehát az egész golyó csiszolt golyóhoz hasonlítson. A golyóknak ezt a külsőt az üveg megmunkálásával adjuk, a mennyiben a prizmákat a gyártás első fokán állítjuk elő, úgy hogy éles élekkel bíró prizmákat létesíthessünk, a folyamat foly­tatásánál, tehát a gömb fölfúvásánál pedig a prizmák és a golyó felületéről az összes esetleges hornyokat ós mélyedéseket eltá­volítjuk. Ily módon oly golyókat létesítünk, melyek a fény áthatolását lehetőleg kis mértékben akadályozzák, a prizmák vagy a lencseszerű alakzatok pedig a burkoló golyó­ban levő láng fölületét látszólag növelik és így a láng világító erejét látszólag ugyan­csak nagyobbítják, főleg pedig az elektromos és egyéb intenzív fényforrásokét, melyek­nek a szemre gyakorolt hatását egyúttal mérséklik és enyhítik. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra ama sablon vagy üveg, melyet a gömb alakításának első fokozatánál alkal­mazunk ; a 2. ábra a megfelelő dugattyú met­szete ; a 3. ábra a készített hólyag és az ehhez csatlakozó fúvó cső nézete; a 4. ábra a forma függélyes metszete, a pontozott vonal az üveghólyagot és az ehhez csatlakozó fúvócsövet mutatja; az 5. ábra a hólyagnak kisebb méretben rajzolt nézete, az üveg egy része kitörve van ábrázolva;

Next

/
Thumbnails
Contents