8867. lajstromszámú szabadalom • Javítások fényelosztó és szétszóró üveggömbökön

— 2 — a 6. ábra az 5. ábra vízszintes met­szete ; a 7. ábra a golyó testéből kimetszett darab perspektivikus nézete. A a forma, melyet két a a rész képez. Ezek mindegyike egy-egy félhengeralakú b b üreggel van ellátva, mely alul gömb­alakú fenékkel van elzárva. B a lényegé­ben hengeres dugattyú, melynek átmérője a formaüreg átmérőjénél kisebb és melynek kerületén hosszirányú c c bordák futnak. Ezek a bordák egymással legczélszerűbben hegyes szög alatt találkoznak és így hor­nyokat képeznek, bár néha a hornyok kör­rel is tompíthatok, mint az a 2. ábrán c2 -nél látható. C C C a vezeték, mely a dugattyú­nak a formaüregben való vezetésére szolgál, és a dugattyú C1 ütközőjével együtt a du­gattyú elmozdulásának határolására szolgál, úgy hogy a formában a forma fenekén mindig annyi üveg marad, hogy a golyót képezni lehessen. A gyakorlatban első sorban is a forma két felét zárjuk és azután kellő mennyiségű megolvasztott üveget öntünk a formába, úgy hogy a megolvadt üveg bizonyos alakot vegyen föl. Ha az üveg némileg kihűlt, a dugattyút kihúzzuk. Azon idő alatt, míg a dugattyú az üvegben marad, a bordák az üvegből vékony, éles f prizmákat képeznek, melyek annak következtében, hogy a fém alacsonyabb hőfoknál az üvegnél nagyobb mértékben húzódik össze, a dugattyútól elválnak. Ha a dugattyút az üvegből ki­húzzuk, a munkás a H H1 lemezt és csövét veszi kézbe, melyet az iiveghólyagba dug és az utóbbit a formából kihúzza, még pedig oly módon, hogy a hólyag ama részéből, mely a dugattyú hengeres részét fogta körül, a golyó h karimáját képezi. Ezután a hólyagot a másik D formába visszük, mely két félből áll, úgy hogy nyitható és zárható legyen, fölső nyitott részén a gyűrűs i lappal van ellátva, mely a h karima ké­pezésére szolgál. Fúvás közben az üveg­fölösleg nagy IP földuzzadást képez, melyet később letörünk. Az üveget kívülről melegítjük, úgy hogy a prizmák élei soha meg nem sérülhetnek, mert mindig hideg állapotban maradnak. Egyúttal a prizmák között levő üvegfal meg is vékonyodik és átlátszó marad, ellen­ben a prizmák oldalfalai, minthogy a priz­mák meggörbülnek, homályosakká válnak. A golyó egész külső föliilete fényes és átlátszó lesz, mert a golyó tágul. Daczára annak, hogy a 2. ábrán látható dugattyú c2 bordáit sík fölületek határolják, tehát a golyó belső fölületén F-alakú priz­mák keletkeznek, mi sem a prizmák, sem a dugattyú eme kiviteli módozatára szorít­kozni nem kívánunk, hanem föntartjuk ma­gunknak a jogot, hogy a prizmák alakját a megkívánt fényszórásnak megfelelően vál­toztassuk meg. SZABADALMI IGÉNY. Elektromos és más mesterséges fényforrás burkolására szolgáló üveggolyók elő­állítására egy eljárás, jellemezve azáltal, hogy az üveghólyag belsejébe prizmákat sajtolunk, és a még plasztikus állapotban levő hólyagot fölfújjuk, úgy hogy a golyó belsejét fényes prizmák borítsák, külseje ellenben teljesen sima és fényes legyen. (1 rajzlap melléklettől.) i'allas részvény társaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents