8580. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás ammóniak előállítására

Megjelent lSÍ)?. évi julius lió 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8580. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Javított eljárás ammoniak előállítására. MEHNER HERMANN KÁROLY BÖLCSÉSZETTUDOR CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 5-ike. A jelen találmány az ammoniaknak a levegő nitrogénje segélyével eszközölt azon ismeretes előállítási módjára vonatkozik, melynél légköri levegőt szénnek és alkali­illetve földalkali sónak, különösen karbonát­nak izzó elegyével érintkezésbe hozunk, mi által cyanalkali, illetve eyan-földalkali képződik, melyet vízgőzzel fölbontva, am­moniákot fejlesztünk és az alkali-earbonátot, ill. föld-alkali karbonátot visszanyerjük. Ezen eljárásnak az eddig szokásos módon való foganatosítása sok hátránnyal jár. így pl. a párlási maradéknak szénnel való ismé­telten szükséges keverése jelentékeny mun­kába és időbe kerül, másrészt a cyanid­tartalmu közbenső terméknek magában a pároló készülékben való szétbomlása több hátránnyal jár. Ha pedig a közbenső cyanidtartalmú termékeket a pároló készü­lékből eltávolítjuk és külön fölbontó-készű­lékbe vezetjük, akkor a magában egyszerű aminoniakgyártást a cyanidgyártásnak ösz­szes kellemetlenségeivel és veszélyeivel ter­heljük. A jelen találmánynak czélja már most ezen és még számos más hátránynak el­kerülése és tárgyát az ismeretes eljárásnak oly módosítása képezi, melynél a cyaindot gőzök alakjában fejlesztjük, ezen gőzöket sűrítés végett szén (koksz) fölött, ill. azon keresztülvezetjük, az így nyert sűrített czyanidból és szénből álló elegyet vízgőzzel kezeljük, miáltal párolgási maradék gya­nánt szénnek és alkali- ill. földalkali-karbo­nátnak elegyét nyerjük, mely a következő folyamat alapanyagául szolgál. Ekként a külön keverési művelet kikii­szöböltetik és a közbenső cyanidtartalmú terméknek szétbontása a készülékből való eltávolítás szüksége nélkül a reakczió terén kívül történhetik. A jelen találmány tárgyát képező eljárás első részében czélszerű a cyanidoknak al­katiból vagy földalkaliból (vagy ezek kar­bonatjaiból), szénből és nitrogénből való előállítására ismert berendezésű villamos­kemenczét, legelőnyösebben villamos akna­kemenczét használni, melynek a reakczió következtében mindinkább alábbszálló, szén­ből. ill. kokszból, és alkali- vagy földalkali karbonátokból álló töltelékéhez a levegőt fölülről vezetjük be. A jelen találmány szerint már most a légnemű-termékeket a képződött cyanid­gőzökkel együtt alul, az elektródák zónája mögött, tehát még a legnagyobb hő zónáján

Next

/
Thumbnails
Contents