8382. lajstromszámú szabadalom • Hajtókészülék mótorkocsikhoz

Megjelent 1897. évi junius hó 23-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8882. szám, V/g. OSZTÁLY. Hajtókészűlék motorkocsikhoz. MAGNIEZ PAUL FREDERIC ERNEST MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 január hó 8-ika. A védendő készülék motoros kocsik kere­keinek hajtására, esetleg a jármű kormány­zására szolgál. Evvel a készülékkel a járművet 1. előre, 2. hátra lehet járatni, lehet továbbá 3. tetszőleges irányban fordítani, 4. egy álló helyben megfordulni. A csatolt rajzlapon a készülék egy há­romkerekű motoros járműre van alkalmazva, a motort és a többi mellékes részt igen természetesen elhagytuk. Az 1. ábra a keret hosszmetszete. a 2. ábra fölülnézete, a 3. ábra oldalnézete. A jármű két A A1 kereke hajtókerék, a harmadik az A1 1 kerék lazán van a tengelyre húzva. A B hajtótengelyt tetszőleges, a jár­műre szerelt motor hajtja és a forgása egyenletessé tételére egy C lendítőkerékkel van ellátva. Ezen a b 6-nél ágyalt tengelyen két D D1 súrlodó-korong van fölékelve, me­lyek kerülete két F F1 korongot súrlódás által forgásnak indíthatnak, és melyek leg­czélszerűbben fából, kaucsukból vagy más hasonló anyagból készülhetnek. A két A A1 hajtókerék egymástól függet­len a a1 tengelyekre vannak ékelve, melyek az E E1 csapágyakba vannak ágyalva. A hajtótengelyek mindegyikére egy-egy ru­galmas, hajlékony, köralakú F F1 súrlódó­korong van alkalmazva. Eme korongokat az jellemzi, hogy hajlé­konyak. és hogy a D D1 korongok fölé haj­lanak. Bár fönntartom magamnak a jogot, hogy eme korongokat tetszőleges rugalmas anyagból készítsem, a teljesség okáért meg­említem. hogy a korongot két vékony haj­lékony lemez közé fogott kautsuk-lemezből állítom elő. Az F Fx korongok oly nagyok, hogy a B hajtótengelyre ékelt D I)1 súr­lódó-korongokkal érintkezhessenek és ezek azt forgásnak indíthassák. Az E csapágy egy alkalmas pontján a G emelő van megerősítve, melyen két g h nyomókerék van, úgy, hogy a G emelő ál­lásának megfelelően az egyik vagy másik nyomókerék az F korong külső kerületére nyomást gyakorol (2. ábra). Amit a G eme­lőről mondottunk, az a G1 emelőre és a g1 h1 nyomókerékre is áll. A G és G1 emelők a kormányrudakat képezik és a jármű menetirányának meg­változtatására vagy a megfordításra szol­gálnak. Hogy az emelőket milyen módon működ­tetjük, az mellékes, legegyszerűbben egy függélyes H emelő segélyével történhetik,

Next

/
Thumbnails
Contents