8382. lajstromszámú szabadalom • Hajtókészülék mótorkocsikhoz

- 2 mely a J állványba ágyalt 1 tengely körül forgatható. A H emelő fölső végén egy i csap van, mely a J állvány fölső részén levő K horonyba nyúlik. A K hasítéknak két nyugasza van, melyek az i csap elmozdulását határolják. A készülék működésmódja a következő: Tegyük föl, hogy az 1 nyíl az előremoz­gást jelzi és a B motortengely a 2 nyíl értelmében forog. Hogy a jármű ilyen föltételek mellett előre mozoghasson, a G és Gx emelőket úgy kell működtetni, hogy 1. a G emelő mellső vége az 0 ponthoz közeledjen, és így a g kerék az F lemez hajlékony szélét a D sórlódó-korongra szo­rítsák ; 2. a G1 emelő mellső végének az 0 pont­tól távol kell állania, hogy a h1 nyomókerék az F1 korong szélét a D1 surlódókerékre szorítsa. A két A és A1 kerék egyidejűleg forog és a kocsi előre mozog. A visszafelé mozgásnál a G és G1 eme­lőket ellenkező értelemben működtetjük, t. i. 1. a G emelő mellső végét az 0 ponttól távolítjuk, hogy a h kerék a hajlékony I korongot a D1 korong szélére szorítsa; 2. a G1 emelő végét az 0 ponthoz köze­lítjük, hogy a gx kerék az F1 korong kerü­letét a D korongra szorítsa. Ha a járművet az előrehaladásnál el akarjuk fordítani, elégséges az F vagy F1 korongot a D D1 korongra szorítani, vagy pedig a nyomást megfelelően csökkenteni, mi azt idézi elő, hogy a kocsi az egyik vagy másik irányban kitér, még pedig az F vagy F1 korongra gyakorolunk nyomást, annak megfelelően, hogy a kocsit jobbra vagy balra akarjuk-e kitéríteni. Ha ajárművel megakarunk fordulni, akkor: 1. a G emelőt az 0 ponthoz közelítjük, úgy, hogy a g kerék az F korongra szorul; 2. a Gx emelőt az 0 ponthoz közelítjük úgy, hogy a g1 kerék az F1 korongra szorul. Ily föltételek mellett a két F F1 korong és az A A1 kerekek ellenkező értelemben iudulnak forgásnak és a jármű megfordul. Ha a járművet csak egyenes irányban akarjuk hajtani, a két G és G1 emelőt csak két-két bizonyos állásba állítjuk be, a me­netirányt pedig közönséges eszközökkel pld. egy kormánykerékkel (a rajzon az A1 1 ke­rékkel) változtatjuk meg. Eme berendezés segélyével a motor se­bességét igen egyszerűen oly módon lehet szabályozni, hogy a D D1 korongot a B tengelyen eltoljuk. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Hajtó, illetve kormánymű, motoros jármű­vekhez, jellemezve D D1 súrlódó-korongok alkalmazása által, melyek a motorikus úton hajtott B tengelyre vannak ékelve, jellemezve továbbá ezekkel szöget képező és az egymástól független a a1 tenge­lyekre ékelt F F1 súrlódókorongok és a g h nyomócsigák alkalmazása által, úgy hogy két ellenkező oldalon levő g h1 g1 h nyomócsigának a korongra való szorí­tásával a sebességet tetszőlegesen lehet szabályozni. 2. Az 1. alatt védett g h nyomócsigáknak egy-egy, a g h csigák között E körül forgatható G G1 emelő által, hogy az emelő-végeknek az 1. alatt védett módon való működtetése által a kocsi vezetését illetve kormányzását végezhessük. 3. A 2. alatt védett G G1 emelők végén H H1 kéziemelők alkalmazása, melyek fo­gantyúkkal vannak ellátva és a K hasí­tékokban vezetett i csapjuk segélyével pontosabb beállítást és az emelő mozgá­sának határolását teszik lehetővé. (1 rajzlap melléklettel.) Hallas részvénytársaság nyomdája Budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents