8356. lajstromszámú szabadalom • Javítások tárfegyvereken

Megjelent 1897. évi junius hó 24-én. MAGY. S2ABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8356. szám, XIX/a. OSZTÁLY. Javítások tár-fegyvereken. ASHTON TAMÁS RÓBERT BANEY GÉPÉSZMÉRNÖK NORTH DENILIQUINBEN (ÚJ-DÉLI WALES). » A szabadalom bejelentésének napja 1896 november hó 30-ika. Jelen találmány tárgyát főkép hadászati | czélokra alkalmas lőfegyvereken eszközölt javítások képezik, melyeknek czélja a lő­fegyverek egyszerűsítése. Az alábbi leírásból és a mellékelt rajzok­ból látni fogjuk, hogy a javított lőfegyver závárzatának működése sokkal egyszerűbb és a fegyver kevesebb alkotórészekkel bír, mint a 6802. számú magyar szabadalom, melyre jelen javítások vonatkoznak. A mellékelt rajzlapon: Az 1. ábra a javított lőfegyver hossz­metszete ; a 2. és 2a ábra a csőről és ágyról eltá­volított tok nézete; az 1" ábra keresztmetszet, az 1. ábra T vonala szerint; a 3. ábra keresztmetszet, az 1. ábra 3—3 vonala szerint; a 4. ábra keresztmetszet, az 1. és 2. ábra 4—4 vonala szerint; az 5. ábra a tölténytár hosszanti metszete, melyben töltények vannak elhelyezve; a 6. ábra a záró dugattyú hosszmetszetét mutatja: a 6" keresztmetszet, a 6. ábra tí"—6a vo­nala szerint; a 6'' ábra keresztmetszet, a 6. ábra 6''—6'b vonala szerint; a 7. ábra vízszintes metszet, a 3. és 4. ábrák 7—7 vonala szerint; a 8. ábra a porvédő köpeny fölülnézete; a 8" ábra metszet, a 8. ábra 8a — 8* vo­nala szerint; a 8" ábra metszet, a 8. ábra 8b —81 ' vo­nala szerint; a 9. ábra a závárzatok és a töltényvonó metszete. Hasonló betűk az ábrákban, hasonló ré­szeket jeleznek. A a fegyver-ágy; B a fegyvercső; C a tölténytár és I) D1 D2 a záró dugattyú, mely F emeltyű segélyével az E závárzat­tokban ide-oda csúsztatható. F emeltyűt a záró dugattyú Dx részével egy darabból készítjük. G az iitőszög; H az iitőszög há­tulsó végére srófolt ütőfej, mely az I billen­tyűvel áll kapcsolatban. A 6. ábrában jelzett D Dl Z)2 záró du­gattyú D1 középső részből áll. melynek d mellső végét I) részbe és d1 hátulsó végébe fí2 részt srófoljuk. A záró dugattyú-szerkezet ezen elrende­zése mellett D1 középső részt annyira el­forgathatjuk, hogy ezáltal a závárzat tüzelő

Next

/
Thumbnails
Contents