8100. lajstromszámú szabadalom • Bordázott, illetve hullámos lemezekből alkotott gőzkazánul vagy sűrítőül szolgáló tartály

CM 7 Megjelent I 897. évi május lió 34-én. t MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 8100. szám. V/e/2. OSZTÁLY. ordázott illetve hullámos lemezekből alkotott, gőzkazánul vagy sürítőül szolgáló tavtály. LJUNGSTRÖM FRIGYES MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1896 október hó 1-je. A jelen találmány oly gőzkazánra vagy sürítőre vonatkozik, mely bizonyos számú, bordázott, rovátkolt vagy hullámos falakkal bíró kamrából áll, úgy hogy az eddiginél sokkal gyorsabban állíthatunk elő gőzt vagy hűthetünk le gázokat és folyadékokat Gőzkazánok és sűrítők gyártására már ja­vasolták ugyan előbb is bordázott lemezek­nek alkalmazását, de ezen lemezeket bizo­nyos távolságban rendezték el egymástól, úgy hogy azok átmeneti kamrát képeztek, mely pl. két tartályt egymással összekötött; a meleget ily szűk kamra külső fölületeire hagyták behatni. A jelen találmány szerint azomban oly anirát képezünk, melynek rovátkolt falait 'kként rendezzük el, hogy az egyik fal ro­itkái a másikéihoz képest ellenkező irány­futnak, úgy hogy ezen két fal rovát­kái gerinczilknek egy pontján kereszte­dnek és érintkeznek. Az így alkotott kamrát több más ilyennel szecsavarjuk, összehajtjuk vagy összefék­ik és pedig úgy, hogy a kamra, ill. kam­kíilső fölületét képező rovátkolásai is­egy-egy pontban érintkeznek vagy ke­•fc.eződnek; lehet továbbá több ily kam­• egymás mellé fektetni és két tartály • elrendezni. Ily módon, ezen kamráknak gőzkazán gyanánt való alkalmazásánál, megosztott és rovátkolt falakkal környezett víztér kelet­kezik; az egyes rovátkák között lévő csa­tornák a keresztezési pontokon egymással térbeli összeköttetésben állanak és kívülről valamely tüzelésben, előállított forró gázok által körüláramoltatnak. A mellékelt rajzokon: Az 1 ábra a jelen találmány szerint al­kalmazandó hullámos lemeznek elölnézete. A 2. ábra az 1. ábrának keresztmetszete. A 3. ábra ezen lemezt összehajtott állapot­ban tünteti föl. A 4. ábra a 8. ábrának keresztmetszete. Az 5. ábra egy spirálisalakúan összecsa­vart, ily hullámos lemezekből összehajtott, hosszú kamrának keresztmetszete. A 6. ábra egy kígyószerűen összehajtott kamrának keresztmetszete. A 7. ábra néhány egymással szoros érint­kezésben lévő kamrának keresztmetszete. A 8. ábra az 5. ábrában föltüntetett kam­rának gőzkazán gyanánt való alkalmazását mutatja schematikus metszetrajzban. A 9. ábra a 8. ábrának vízszintes metszete. A 10. ábra a 8. ábrához hasonló függélyes metszet, mely azomban a 6. ábrában bemu­tatott kamrának alkalmazását tünteti föl.

Next

/
Thumbnails
Contents