6493. lajstromszámú szabadalom • Kétsoros fordító eke

Megjelent 1896. évi deczeniber lió 10-éii. MAGY. HIVATAL v~ LEÍRÁS 6498. szflm. X/». OSZTÁLY Kétsoros fordító eke. STIERL MÁRTON FÖLDMÍVELŐ PETRESEN ÉS KEINTZEL SÁMUEL ENGELHARDT GÉPGYÁROS SZÁSZRÉGENBEN. Szabadalmaztatott 1896 julius hó 23-ától kezdve. E találmány tárgya egy kétsoros fordító­­eke, mely az eddig' használtaktól abban tér el, hogy nemcsak az eketesteket lehet tengelyük körül forgatni, hanem a második eketestet oldalirányban el is lehet tolni. Az ily ekével tehát a szántásnál a baráz­dákat mindig egy és ugyanazon irányba döntjük, azonfölül |>edig a barázda távolsá­gának • pontosabb betartását is lehetővé tesszük. A csatolt rajzlapon: az 1. ábra az eke oldalnézete, a 2. ábra az eke alaprajza, de az eke­testek más helyzetben vannak, mint az l ábrán, a 3. ábra a hátsó eketest beállítására szolgáló berendezést mutatja be. A szóban levő ekének, mint minden más ekének egy A gei’endelye van, mely a rajz­ban be nem mutatott eketaligával a szoká­sos módon van kapcsolva, továbbá a szo­kásos ekeszarvakkal ellátva. Erre az eke . gerendélyre van egyrészt a B eketartó, másrészt a két C 0 kar megerősítve. Eme ' karpkbif' iHTilétTrt) vezetörud van ágyaivá" A D vezetőrúdon az eketartó eltolására _jszolgáló-részek vannak vezetve, Eme részek* két E és V lemezből állanak, melyek egy­-í. mással olyan módon vannak kapcsolva, hogy közöttük megfelelő üreg maradjon (3. ábra). Ezen üregben egyrészt a 0 forgattyúval kapcaolt U fogaskerék forog, másrészt a ./ fogasnál megy át. Ha már most a G for­­gattyút forgatjuk, az E E lemezek eltolód­nak és magukkal viszik a lemezekre szerelt Bl eketartót is. Hogy a lemez és az eke­­tartó valamely tetszőleges helyzetben rög­zíthető legyen, az E lemezben egy I csavar van, melynek segélyével a jelzett részeket a D vezető tengely egy tetszőleges pont­ján rögzíteni lehet. A két eketest szerkezete teljesen egyenlő. Lényegében a B. illetve B' eketartóból áll, mely az A gerendélyre, illetve az E F le­mezre van szerelve. Eme B, illetve B1 tartó körül forgatható az eketest. melynek szer­kezete már régibb, szabadalmam által van védve. Az eketest lényegében az «, illetve •t1 eketalpból áll, mely egy mélyedésével a B. illetvAft1 eketartó />, illetve l>1 csapja körül forog. Az «, illetve a1 eketalpa a c. illetve kerettel van összekötve, melynek ii B ékétnrtő másik végén ‘lévő Furatba fo­gódzó <1, illetve dl ősapja van, A a, illetve c1 keretre van az e e1 kormánylapát és az eketest egyéb része szerelve. Látni lcliet i

Next

/
Thumbnails
Contents