Központi Védjegy-Értesítő, 1944 (1-12. szám)

BETÜSOROS NÉVJEGYZÉK A „KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ“-BEN 1944. évben közzétett védjegyek tulajdonosairól MEGJEGYZÉS: A díiltszámok a védjegylajstroniszániokat, az állószámok pedig a „Központi Védjegy-Értesítő“ oldalszámait jelzik. A Acél- is Vasáruk Gyártására kft. eég, Budapest, 72260'/! 7. Accumuiatoren-Fabrik A. G. General Reprezentáns, Wien, 71537/94. Aktiebolaget Archimedes cég, Sundyberg, 72818/150. Aktiengesellschaft für Nestle Produnt (Société des Produits, Nestlé S. A.), Vevey, 73052, 72053, 72054/ •33. Aktiengesellschaft Paulanerbi-äu Salvatorbniuerei und Thomasbräu cég, München, 723)4/39. Aktiebolaget Radius, Stockholm, 72/27/34. Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Göteborg, 72323/37. Aktieselskabet King és G ronda hl.s Poreellaensfabrik, Kopenhnga, 72320/37. Albert Margit, lásd Volka Lajosné. Allmünna Svenska Elektriska Aktiebolaget cég, Väste­­ras, 70962/119. Anker Werke A. G. cég, Bielefeld, 72777/141. Arzola Vegyészeti kft., Budapest, 72554/70., 72303/82. Asbestos Vegyi és Technikai cikkek Gyára rt„ Buda­pest, 720.77/102. ..Aurora“ Vegyipari Vállalat. Nagyvárad, 010/131, Ádám Károly, Budapest, 72792/144. tí Baeder lllats/.ergyár rt. cég, Újpest, 7/0)9. 770,79/94., 7 /0.7/—7/65.)/90.. 71655/96.. 720)5—72047/103., 72130—72131 /152, 72132—72/35/153. Bakony Béla, Kassa, 2.762/25. Balázs József és Grátz Emil, Budapest, 72790/128. Balla és Társai Állati és Szárított Növényi Termékek Értékesítő kft.. Budapest, 72)10/98. Ballo Bajos dr„ ’Budapest, 72735/130. Barta Endre dr. gyógyszerész, l’estszenterzsébet, 72537/(10. Bartás Jenő, Budapest. 72107/42. Bartók János, Budapest, 79,109/32. Bayer Antal dr.. Budapest, 72977/182., 72977/184. vitéz Bánsághy György dr.. Budapest, 75398/147. Márkányi Emil és Fia, Budapest, 72333/37. Becze Ferenc, Marosvásárhely, 2)2—2)7/149. Begala József, Sátoraljaújhely, 2701 /24. Bencsik Imre, Budapest, 72817/150. A. Bernatzky cég, Neustadt a/der Mettan, 72702/168. vitéz Besenyői László és Zslfkov János, Budapest, 72798/129. Betegh Péter dr. és Fiai Pantodrog Gyógynövénynugy­­kereskedés cég, Budapest, 72810/150, Békés Nándor, Budapest, 72225/5. Bisícz Anna, lásd Tóth Istvánná. Bíró Jenő, Budapest, 72725/04. Bodnár Béla, Budapest, 79.109/32. 72098/98. Bodnár István, Budapest, 72238/8. Bodor és Geiringer Acélárugyár kft., Budapest, 721/80/ 00. Bojgó Terézia Piroska, Budapest. 72279/9. Boross János, Kolozsvár, 879/180. Bőrművek rt. cég, Újpest, 72/90/2. Bratislavska cverrmva tovarna ne. spol, Bratislava. 79 )37—79.)42/74, 79 ) ',3—79.J47/75. Braun Gyula, Budapest, 72.174/44, Brauswetter Emil Károly óranagykereskeilő, Budapest, 72293/20. Breuer Pál dr., Pápa, 1302/24. Budakalász Textilművek, Kiinger Henrik ex, cég, Bu­dapest, 72299/3. Budapest-Salgótarjánl Gépgyár és Vasöntő rt., Buda­pest, 72772/14.1. c Carl Eindström Aktiengesellschaft, Berlin, 73337/38. C-Condraty cég. Nürnberg, 7299)—72990/175. Certa gyógyszervegyészeti laboratórium, Budapest, 72308. 7230.9/43, 720(12—72003/107. Chemische Fabrik „Vechelde" L. R. Bernhardt cég, Braunschweig, 72292/3. Cheinosan Union A, G. cég, Wien, 72773/130. Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára rt. cég. Újpest, 72/97/2, 72/98/2, 72208—722/3/4, 72208, 73299, 72399/21, 72301. 72302/22, 72336. 73337. 72338. 723.10, 7231,0. 723)1, 72.1)2/38, 72.1)0/ 38. 73578/80, 72570—72583/87, 72610—72018/08, 73070/120. 729/}—72930/177. 72027—72942/178, 729-1,3—72940/179. Corn Products Refining Co. cég, New-York, 72799/145. Csatári Lőrinc, Budapest, 72968/183. Czcllár Árpád, Budapest, 7/972/14. I) Bahas Tibor, Budapest, 72229/0. Baimler-Benz A. G., Stuttgart, 79783/75, 71726/96. 79925/111. Banske Mejeries Andels-Smoreksportforening Dänisch Dairies cég. Kopenhága, 71897/152. Be Erve H. de .long N. V. cég, Wormervere, 72622/99. Demag Aktiengesellschaft, Duisburg, 72318/23. Deutsche Dunlop Gummi Compagnie A. G„ Hanau, 72676/106, 72797/124,

Next

/
Thumbnails
Contents