Központi Védjegy-Értesítő, 1944 (1-12. szám)

II. I »putsch Ernő és Gábor. Budapest, 72)70—72)78/(50. I »putsche Hydrlwerke A. G.. I»essau Russian melletti Kodleben, 71001/V21, 72523/122. Diana Ipari és Kereskedelmi rt., Budapest, 72532/6Ő. Dikk Fidél és Társa gyümölcs, főzelékkonzerv és kávé­­pótlékgyár, Budapest, 72596/89. 1 »ollfus Mieg és Oie. Aktiengesellschaft. .Mülhausen, 72X70—72273/17, 7227',—72270/18. 72.',20, 72)21, 72422/49. 72)23/40. 72421 7242',, 72426/űO. I »reher-Haggenmaeher Első .Magyar Részvényseffőzde rt. cég. Budapest, 72228/(1. 72558/41. 7285.9, 728110, 72301. 72.102. 72:103/42. 728.98. 728.9,9. 72)06, 72.}«// 4(1, 72429/04, 72539—725.}«/66, 72033/107, 725)/— 72543/07, 72143/117. 1 >rei-S-\Verk Schwabacher Spinnereinadel n. Stahlspit­zen Werk Tr. Reingrubpr K. (1.. Sch wabach, 72}«.)/ -17. ..Durex'1 Acél, Fém és Gépkereskedelmi rt.. Budapest, 72310/22. E I X. Eberle et Cie. A. G. cég, Augsburg, 782/9/103. Egeres! Gipsz és Vegyiművek rt.. Egeres, 878/25. Kgger Eeó dr. és Egger 1. cég. Budapest. 728/5/22. 72413/48, 724)9- 72)52/57, 72620—72621 jW), 7873}/ 130, 7277:1/141, 728/)/148. 72877/109. Eichner Árpád dr., Nagykanizsa, 1209/91. Első Magyar Cérnagyár rt., Újpest, 7278J/142, 72785—- 72788/143. 7278.9 /144. Ktnergé és Raima Kaucsuk rt., Budapest, 72388, 72339/ 4f>. Emergé és Revere Fonal kft., Budapest, 72400/40, 7270///128, 72.960/183. Erényi László gyógyszerész. I!uda]>est, 72 }02 17. Éterim Izzólámpa rt.. Kolozsvár, 87.1/107. F Fachanstalt für neuzeitliches Giessereiwesen G. ni. It. H. cég, Dresden, 722/.}—722/6/4, 72)82/60, 77786/ 108. Faipari és Gyerme k.jútékgyá:- kft ., Restszentlőrinc, 72555/71. Fazekas Zsuzsanna, lásd Incze Antitlné dr. Feles Istvánná cég, Budapest, 7228,9/20. I'elmayer István és Fiai Kékfestő és Kartonnyomógyár rt. cég. Budapest, 72677—72675/120. Felten és Guilleaume Káliéi, Sodrony Kötélgyár rt. cég, Budapest, 72737—72738/130. Férd. Marx und Co. cég, Hannover, 70923/111. Ferrofix Fémipari rt., Budapest, 7225,9 79. Féniárn, Fegyver és Gépgyár rt.. Budapest. 72262/70. Fichtel und Sachs A.-G. cég. Schweinflirt a/.M. 72587/ 123. Fill és Bartuska laboratórium felszerelési és üvegtecii­­nikai ipar, tanszer és karácsonyfadísz gyár, Buda­­pet, 72566/84. Fopalkikészítő rt.. Budapest, 72638—726641/102. Forgács László gyógyszerész, Vác, 72)89/01. Fővárosi Serfőző rt., Budapest, 72356/40, 72357/41. 72544/88. Franck Kávészer Müvek rí., Budapest, 72/99/2, 72128/ 34. 72/29/35, 72.J5} ös. 72584/88, 72565/84, 72630— 72657/104. 72652/105, 72872—72874/169, 72875— 7288 ú 170, '2882—72887/171. 72888—72803/172, 72804—72897/178, 7 2398—7 296//174, Franck Kávészermüvek rt., Budapest, fióktelep, Kassa, »563—256/,/71. 2569/102. 2570—3Ö7.J/163, 2575—2577/ 104. 258//183. Frank és Társa utóda, l’álich Emil dr., Újvidék, /68.9/ 131. Franz. Burkhards Söhne cég, Putzmannsdorf, 72037/ 140. Friedrich Henrik, Kassa, 2550/91. ..Erigelito" uleltniszerkeresk. rt. cég, Budapest, 722)3/8, Fuchs József. Budapest, 72351/40. G Gebrüder Jungimus A. G., Schrumberg, 77022/10. Geiger Kálmán, Pécs, )25/20, Georg Schicht A. G. Aussig. 70935—76938 112, 76.939— 769)9/113. 76.956—76955/114. Gerber és Virány, Budapest, 72)56—72)50/5,s„ 72)60— 72)65/59. Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, 72300/ 43. Gillette Safety Razor Go. G. m. b. H., Hamburg, 7/696/16. Glashüttenwerke vorm 1. Schreiber und Neffen, Reiten­dorf a. d. Tess, 72636/102.. Glasner Miksa Tápszergyár rt., Budapest, 72327/37. Goldberger I. Emil mechanikai cipőgyár kft.. Budapest, 72568/85. Goldberger Sárii. F. és Fiai rt. cég. Budapest, 72667/124. Granit porcellán és kőedénygyár rt.. Kispest, 72)86/01. Gráíz Emil, lásd Balázs József. Greiling és Co. Dorndorf Schufabrik, Zweibrücken, 7223//70. Grill Tamás cég, Budapest. 72)33/122. Gruber Armand Kőbányai Kátrány és Aszfalt. Ipar, Budapest, 72594—72595/89. Gulyás Könyvnyomda. Budapest. 72367/43. Gustaf Ruhen Nordfeit, Stockholm, 727)6/135. Günther Wagner K. 1». tulajt!, ifj. Beindorff F. cég, Zágráb, 70990—70991/1211. Günther Wagner. Hannover. 723/7/23. Gyökér Tibor, Budapest, 72375/44. Györffy Pálma filmelőállító cég, Budapest, 72538/122. György László Dezső, Budapest, 72732/130. Győri Textilmüvek rt. cég, Budapest, 72693/127. H Haas és Somogyi speciális iiveg-vasszerkezetek gyára rt., Budapest, 72325/30. Haas Zoltán Textilipartelepe, Pest szén terzsébe.t, 722.97/21. Ilaidekker Pál Gőzszappangyár rt., Kaposvár, )28_ )20/164. Ilaidekker Sándor rt. cég, Budapest, 72763/128. Hajdú Mária, lásd Nádasdyné. Hamerli 1. kesztyű- és bőrgyár. Pécs, J27/150. F. M. Hiirrimere cég, Wien. 72260/153. Hangya termelő, értékesítő és fogyasztási szövetkezet, a Magyar Gazdaszövetség szövetkezeti központja cég, Budapest, 72729/130. Hans .Schwarzkopf cég, Berlin, 7-2853—7285}/160. 1 lányi Zsolt és dr. Tornák Gábor, Budapest, 72239—722)1/8. Hurgitay István, Budapest, 72201/11, 72796/144. Um länder Baumwollspinnerei und Zwirnfabrik A. G. cég. St. Pölten-Harland, 70967—70971/111), 70972— 76089/120. Haro fiillhalterfabrik Hanns Roggenbruck u. Co. cég, Frankenstein J/Sclil, 72135—72236/7.

Next

/
Thumbnails
Contents