Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 2. félév)

1900-07-01 / 55. szám

— 922 — Királyi törvényszék A bejegyzest ren­delő végzés kelte, a czég folyó- ós alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök •e a a S-M - s í- CB Jegyzet Beregszászi törvényszék 1900. junius 23. 7889/900. sz. 787/2 Kroó Henrik Főtelep Munkács Betéti társasággá alakulván át, átvezettetett a kereskedelmi társas­czégek II. kötetének 176. lapjára. (Lásd 1896. évf. 49. számát és ugyan­ezen szám társas­czégek rovatát.) » 1900. junius 16. 7575/900. sz. 804/2 Bleier Mari utóda Főtelep Munkács Öszterreiclier ÍW. (>., munkácsi iakos, fűszer- és vegyeskereskedő. Az elhalt Bleier Mari czégbirtokosi minőségének meg­szűnése és a régi czégszöveg kitörlése mellett Oszterreicher M. G. munkácsi lakos czégbirtokosi minő­sége és az uj czég­szöveg bejegyeztetik. (Lásd 1896. évf. 98. számát.) Brassói törvényszék 1900. május 19. 4540. sz. 655/1 Papp L. L. Papp Főtelep Brassó Papp Károlyné szül. Kuno Luiza, brassói lakos, rövidáru-, férfiruha- és nőidivatáru-kereskedő. Papp Károly 05 CT> í? Cl j> 1900 május 21. 4723. sz. 656/1 Herz könyv­nyomda Buchdruckerei Herz Főtelep Brassó Herz Annit, könyvnyomdatulajdo­nos, brassói lakos. Hercz Jakab 8 05 1-Ő Kalocsai törvényszék 1900. junius 16. 2555/P900. sz. 219/1 Holländer József Josef Holländer Főtelep Halas Holländer József, halasi lakos, gabona- és terménykereskedő. 8 05 1-Ő Komáromi törvényszék 1900. junius 9. 3901. sz. 894/1 Kohlmann Emil Emil Kohlmann Főtelep Komárom Koiiiniann Emil, szesz- és szeszes­ital nagykereskedő, komáromi lakos. O o 05 o Paiicsovai törvényszék 1900 junius 11. 4637/P900. sz. 767/1 Johann Haas Főtelep Számos Haás János, vegyeskereskedő, Számos. o 0 03 00 01 i j. 1900. junius 11. 4175/p900. sz. 765/1 Herczog Gyula Julius Herczog Főtelep Fancsova Herczeg Gyula, tojás- és baromfi­bevásárló és eladó, Panesova. o o 05 u? t­lO 8 05 05 -1900. május 29. 38 787P900. sz. 764/1 Izidor R. Gyorgyevits Főtelep Komän-Petre Gyorgyevits Kadivoj Izidor, vegyes­kereskedő, román-petrei lakos. o o 05 u? t­lO 8 05 05 Szatmár­németi! törvényszék jj 1900. junius 19 10514. sz. 797/1 Koós Gábor Főtelep Szatmár Koós Gábor, nürnbergi diszmü és rövidáru kereskedő, szatmári lakos. Szatmár­németi! törvényszék jj 1900. junius 18. 10421. sz. 627/2 Weisz Albert Főtelep Szatmár Fióktelep Nagy-Bánya A nagybányai fiók­telep bejegyeztetett. (Lásd 1894. évf. 77. számát.) 1900. junius 20. 10522. sz. 627/3 Weisz Albert Főtelep Szatmár Fióktelep Uj-Antalvölgy Az ujantalvölgyi fióktelep bejegyez­tetett. (Lásd a fennebbi czégbejegyzés közzé­tételét.)

Next

/
Thumbnails
Contents