Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 2. félév)

1900-07-01 / 55. szám

921 XXV. évfolyam. Budapest, 1900. julius í-én. 55. szám. Megjelenik _ _ lg _ ' __ ^^ Ä _ II FiKfiietóspk minden csütörtökön és vasárnap, • * ^^ " • • • ^^ • " TM * ^^ • m • • tionzeieseK stsÄi KÖZPÖilI ERTESI10 fél*vagy ^r * ^ Előfizetési ár: W Előfizetési pénzek a „KÖZPONTI Budapesten hájhoz Wvaegesz KIADJA ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez Vidékre postadíjjal együtt A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR, MINISZTÉRIUM. (Budapest II ker. Lánczhid-utcza 20 korona. 1-ső sz., Il-ik emelet) mtézendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékből. (Érvényes e lap keltétől fogva.) a) Egyéni czégek. Királyi törvényszék A bejegyzést ren­delő végzés kelte, a czég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege | A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Irattári 1 szám l Jegyzet Debreczeni törvényszék 1900. junius 15. 9435. sz. 877/2 Feldman Jenő Főtelep Debreczen • Ezen czég meg­szűnése a tulajdo­nos kérelmére be­jegyeztetik. (Lásd 1898. évf. 59. számát.) ti 1900. junius 15. 9407. sz. 921/1 Feldman Cz. Főtelep Debreczen Feldman .Tenőné, szül. Veisz Czcczil, terménykereskedő, debreczeni lakos. Feldman Jenő a czégtulajdonos férje, ki a czégét az előirott czég­szöveg alatt egész neve alá­írásával pp. jegyzi o o C2 co >n 1900. junius 12. 9434. sz. 001/2 Feldman Jenő Jenő Feldman FStelep Hajdu-Hadház Ezen czég meg­szűnése a tulajdo­nos kérelmére be­jegyeztetik. (Lásd 1886. évf. 95. számát.) Kaposvári törvényszék 1900. junius 20. 5733. sz. 449/1 Weisz Adolf Főtelep Kaposvár Weisz Adolf, kaposvári lakos, szűcs iparüzlettulajdonos. o o os co Nyitrai törvényszék 1900. junius 18. 8037. sz. 485/2 Bischitz Mór Móritz Bisehitz Főtelep Érsek-Ujvár o] cí co Ezen czégnek meg-S szünése bejegyeztetett. (Lásd 1877. évf. 33. számát.) n 1900. junius 19. 8684. sz. 1582/2 Sonnenschein Simon Simon Sonnenschein Főtelep Pöstyén lO c5 lo Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1895. évf. 98. számát.) Pancsovai törvényszék 1900. junius 11. 3955/P900. sz. 762/2 Erics Mária Főtelep Pancsova Erics Mária, vegyeskereskedő, Pancsován. o o CD co -f Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1900. évf. 44. számát.) ti 1900. junius 11. 4087/P900. sz. 495/2 Hirschl Ármin Fióktelep Sztarcsova t-­co id o o Si -í O-l a 1900. május 29. 3877/P900. sz. 763/1 Stein Jakab Főtelep Alibunár Stein Jakab, vegyeskereskedő, alibunári lakos. t-­co id o o Si -í O-l Nem hivatalos rész" melléklettel.

Next

/
Thumbnails
Contents