Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 1. félév)

NÉVJEGYZÉK a „Központi Értesítő" 1900. évi folyamának első feléről. (A czégek mellé kitett számok a «Központi Értesítő' lapjainak folyószámait mutatják.) Egyéni és társas czégek. Ä Abádszalóki Hitelszövet­kezet 51. Abádszalóki takarékpénz­tár részvénytársaság 34. Abafája községi hitelszö­vetkezet 52. Abauj-Szántói takarékpénz­tár mint részvénytársa­ság 14, 44. Abauj-Szikszói takarék­pénztár mint részvény­társaság 30. Abelsberg Simon 28. Acetylen-gáz részvénytár­saság 10, 19. Ada-moholyi egyesült ta­karékpénztár 40. Adler Antal 5. Adler Felix 8. Adler L. Jakab és testvére 52. Adler L. Jakab ós testvére bankbetéti társaság 52. Adler Regina 43. Adler Sándor 47. Adler és Altscbul 8. Adler és Berger 21. Adonyi takarékpénztár részvénytársaság 36. Agárdi fogyasztási szövet­kezet 25. Agrár takarékpénztár rész­vénytársaság Maros-Vásárhelytt 40. Agrária műszaki és bizo­mányi iroda Deutsch Ede és Györgyi Antal 41,41. Agulár Ignátz 32. Ajkai (és vidéke) önse­gélyző szövetkézet 48. Akasztó községi hitelszö­vetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 13. Albert-Irsai, Cz.-berczeli népbank részvénytársa­ság 43. Alberti-Irsai takarékpénztár részvénytársaság 20. „Albina" takarék- és hitel­intézet 41. Albina takarék- és hitel­intézet brassói fióktelepe 43. Albisihitelszövetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 42. Albrecht Ferencz 8. Alcsiki bank részvénytár­saság 25, 44. Aldorli takarék- és előle­gezési szövetkezet 22, 28. Alföldi Takarékpénztár Debreczenben 21. Algyógy és vidéke hitel­szövetkezet, mint az or­szágos központi hitel­szövetkezet tagja 48. Alibunári járási hitelszö­vetkezet korlátolt fele­lősséggel 26. Alkenyéri hitelszövetkezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 44. Almádi fürdőrészvénytár­saság 28, 48. Almási R. és tsa 22. Almásy Emilia 22. Alsó-Galla községi hitel­szövetkezet 13. Alsó-Galla községi hitel­szövetkezet, mint az or­szágos központi hitel­szövetkezet tagja 13. Alsó-Kápolnai hitelszövet­kezet mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 40. Alsó-Kovili szerb földmive­lök szövetkezete, (szö­vetkezet korlátlan fele­lősséggel) 2. Alsó-Lendvai takarékpénz­tár 37. Alsó-Lendva vidéki taka­rékpénztár részvénytár­saság 27. Alsó-magyarországi m. kir. valamint kincstári és tár­sulali vasgyárak fogyasz­tási szövetkezete 34. Alsó-meczenzéli munkás fogyasztási szövetkezet 12. Alsó-Némedi-i hitelszövet­kezet, mint az Országos Központi Hitelszövetke­zet tagja 4, 17. Alsó-raj ki hitelszövetkezet3. Alsó-Rákosi hitelszövetke­zet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 41. Alsok-Sarkad községi tej­szövetkezet 44. Alsó-Segesd községi hitel­szövetkezet, mint az Országos Központi Hitel­szövetkezet tagja 40. Alsó-Siménfalvai hitelszö­vetkezet, mint az orszá­gos központi hitelszövet­kezet tagja 37. Alsó-szucsi hitelszövetke­zet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 4. Alsó-vereczkei hitelszövet­kezet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 5. Alsó-zsolczai hitelszövetke­zet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 9, 15. Attschul Adolf 10. Alvinczi magtáregylet mint szövetkezet 17. Amberboj Miklós 31. Anchard és társa áruháza 4. Andersen Th. 36. Ándrejkovics Béla 37. Andrényi Kálmán utódai 30, 41. Andoesi fogyasztási szövet­kezet 28. Angyal lgnácz 36. Angyal Samu 42. „Anker" élet- és járadék­biztosító társaság ma­gyarországi vezérkép­viselősége 14. Anisfeld Simon 1. Antalfalvai járási takarék­pénztár részvénytársaság 21. Antál Miklós 2. Antal Miklós utóda Antal Zoltán 2. Apa községi hitelszövetke­zet 14. Apa községi hitelszövetke­zet, mint az országos központi hitelszövetke­zet tagja 14. Apateleki hitelszövetkezet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 18. Apatini Takarékpénztár 30. Apatini takarék- és segély­egylet mint szövetkezet 20. Apátfalvai önsegélyző szö­vetkezet 33. Apolló kőolajíinomitó gyár részvénytársaság 7. Apostag községi hitelszö­vetkezet, mint az orszá­gos központi hitelszövet­kezet tagja 42. Aradi czipészek termelő szövetkezete Aradon 46. Aradi czipészek termelő­szövetkezete 22. Aradi ipar- és népbank 18, 25. Aradi iparosok hitelszövet­kezete, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 40. Aradi és vidéki iparosok bőripari raktárszövetke­zete 26. Aradi közúti vaspálya és téglagyár részvénytársa­ság 42, 42, 52. Aradi Széchenyi gőzmalom részvénytársaság 46, 46. Aradi vendéglősök szikviz­gyára mint részvénytár­saság 15. Aradmegyei hitelegylet mint szövetkezet felszámolás alatt 52. Arnold Károly és tsai ferencz-csatornai müma­lom bérlete 46. Asriel Brüder & Farchy 52. Aszaló községi fogyasztási és értékesítő szövetkezet 34. Aszalói hitelszövetkezet, mint az országos köz­ponti hitelszövetkezet tagja 10. Aszódi Berta és társa 45. Aszódi takarékpénztár 43. „Atlas" élet- és katona­szolgálati biztosítási rész­vénytársaság 5. Attalai önsegélyző szövet­kezet 34. Auchard és társa áruháza 11. Auerbach Jakab 36, 36. Auner H. 17. Aurélházai hitelszövetke­zet, mint az országos központi hitelszövetkezet tagja 53. Auspitz Adolf 25. Automobil-fuvarozó rész­vénytársaság 46. Azbej Gerő 15. Ábrahám Szeréna 22.

Next

/
Thumbnails
Contents