Központi Értesítő, 1897 (22. évfolyam)

1897-01-03 / 1. szám

50905 XXII. évfolyam. Budapest, 1897. január 3án. I. szám. Megjelenik «i r rr Előfizetések !/f|7pí1IITJ rDTTQ|Tfl vagynez:"Tiaelfogad~ ,S' IxULI Uli I I Lm Lull U pénzek a„KÖZPONTl tionzeiesi ar . ÉRTESÍTŐ" szerkesztőségéhez Budapesten házhoz hordva egész KIADJA. Vidékre postadíjjal együtt 10 frt. A KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM. 1-ső sz., földszint) intézendők. I. Kivonat a magyarországi kereskedelmi czégjegyzékfoöl. (Érvényes e lap keltétől fogva. a) Egyéni c égek. Királyi törvényszék \ bejegyzést ren­:elö végzés kelte, a i-zég folyó- és alszáma A czég szószerinti szövege A főtelep | és a heikye'ef>ek i A cz®9 birtokosa Czégvezetök s = f-a Jegyzet Aradi törvényszék 1896. decz. 18. 12611 sz. 258 1 Eördög Sándor Főtelep OPecska iőrdiig Sánd.ir, ó-pécskai lakos, női­ís férfi-divat, rőfös- és rövidáru ke­reskedő O-Pécskán cc cc CO s-H -1896. decz. 18. 11508. sz. 259/1 Ruttkay K. Főtelep Arad int'<ay Kálmán, aradi lakos, jelzálog, Ipitő- és földhitel bizományos Aradon; Császár Károly. co C2 t> o ( Ar.-marótlii törvényszék 1896. nov. 23. 4641. sz. 532/2 Deutsch Mihály Főtelep Léva ; Ezen czég megszii -ii ésebe jegyeztetett. Lásd 1892. évf. 49. számát.) Ar.-marótlii törvényszék 1896. nov. 23. 4641. sz. 532/2 Deutsch Mihály Főtelep Léva S22CO9 K0SSSS«ä.W ÉS H ; Ezen czég megszii -ii ésebe jegyeztetett. Lásd 1892. évf. 49. számát.) ! " • i 1896. nov 23. 4503. sz. 25 3 Gutmann Ignáez özvegye Főtelep Léva KÖM v " r A P­T « Vt' mii , - j* . A | ^tuiaaij ; Szeti czépnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1892. évf. 30. számát.) lí.-gyarmati t örvényszék 1896. dccz. 16. 6799 sz. 559/1 Stössel Sámuel Főtelep ! Losonoz Főtelep Salgó-Tarján Stiiss el Sámuel, butorraktár tulajdonos Losoncz in CO CTi -í CO lO » 1896. decz 16. 6746. sz. 472,2 1896. decz. 16. 6581 sz. 16/2 Krosbak Gábor özvegye most fér­jezett Schönberg Sándorné Főtelep ! Losonoz Főtelep Salgó-Tarján Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1892, évf. 70. számát.) -1896. decz 16. 6746. sz. 472,2 1896. decz. 16. 6581 sz. 16/2 Streizinger Leo­pold Leopold Streizin ger Főtelep B. Gyarmat co OS cá <N vO ^ Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez» tetett. (Lásd 1876, évf. 38 számát.) Beregszászi törvényszék 1896. nov. 3. 12300. sz. 805/1 Mermelstein Hermán Fötslep Turja-Blsztra Mermelsteir^líaí^HWi^Víífe^eskereskedő turjííS»útóí«if'lakos co OS cá <N vO ^ » 1896. decz 15. 14035. sz. 807/1 Miklós Mihály Főtelep Nagry-Szöllös Miklós Miliály, csemege, füstölt hus szalonna,déligyümölcs kereskedő nagy­szöllősi lakos u . CO 02 00 7-f ír © s B.-bányai törvényszék 1896 . decz. 5 4586. sz. 741/1 Kollár Gyula Julius Kollár Főtelep Zolycm Kollár Gvula, üveg- és porczellánáru kereskedő, Zólyomi lakos T-I vO D-t-H 1—1 !> " ' 1 Hilda pest i törvényszék 1*96 decz 11 118299. sz. 7776'2 Tisch Ernestin Főtelep Budapest Tisch Einestin. rövidáru- és készruha kereskédő, budapesti lakos » 1896. decz. 11. 118300. sz. 7777/1 Schwarcz Géza Főtelep Budapest Schwarcz (jéza, paprikakereskedő, bu dapesti lakos f r >t 1896. decz. 11. 118301. sz. 7/78 1 Brück Adolf Főtelep Bu dapest Hruck Dávid Adolf, fuvaros üzlettulaj donos, budapesti lakos -co Ol o <N IM • i 1 Í

Next

/
Thumbnails
Contents