Központi Értesítő, 1897 (22. évfolyam)

1897-01-03 / 1. szám

2 — i/;,,a|„; A bejegyzést ren-ÍVliaiyi delö végzés kelte, törvényszék a és A czég szószerinti szövege A főtelep és a fióktelepek helye A czég birtokosa Czégvezetök Ii Jegyzet Budapesti törvényszék 1896. deoz. 11. 118296. sz. 7780/1 Székely Mária és Társa I Főtelep Budapest i Székely Jánosné, született Dankos Má­ria, szabó iparüzlettulajdonos, buda­pesti lakos Székely János. CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Átvezettetett a ke reekedelmi társas czégek jegyzéké­nek XIII. kötet 261-ik lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czég­jegyzék rovatai között.) n 1896. deoz. 11. 1182ÍI2. sz. 7779 1 Spitzer testvérek Brüder Spitzer • ' Főtelep Budapest 1 1 Spitzer Zsigmond Lipót, fiiszer és gyar­matárukkal ügynök, budapesti lakos CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Átvezettetett a kereskedelmi társas czégek jegy­zékének XIV. kötet 10-ik lapjáról. (Lásd ugyanezen lap társas czég­jegyzék rovatai között.) JV 1896. decz 11. 118291. sz 6048/2 Ludwig Károly Főtelep Budapest CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M lizen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetett. (Lásd 1892. évf. 93 számát.) « 1896. deoz 11. 116590 sz. 7714/2 Bosenfeld és Bálás Eo8enfeld et Balas Főtelep Budapest Dr Kovács Ernő, gyógyszerész, illat­szer és pipere czikk készítő és eláru­sító üzlettulajdonos budapesti lakos CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Rosenfeld Gyula czégbirtokosi mi­nőtégének meg­s ünése mellett Dr. Kovács Ernő bpesti lakos, gyógysze­rész, illatszer és pipere czikk ké­s/.itő és elárusító üzlettulajdunosoK czégbirtokosi mi­nősége bejegyez­tetett. (Lásd 1896. évf. 85. számát.) Lebreczeni törvényszék 1896. decz. 12. 1916"> sz. 83*/1 Berger Jenő Főtelep Debreoien Berger Jenő, debreczeni lakos épitész CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Gyulai törvényszék lr<96. nov. 28. 9084. sz. 668 2 Yarga Ferencz Főtelep Szarvas CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Ezen czégnek meg­szűnése bejegyez­tetik. (Lásd 1891. évf.5. számát.) Ipolysági törvény-zék 189«. decz. 15. 3757. sz. 412 1 ifj. Melis János Béld ifj. Melis János, szatócs béldi lakos CD <35 so" ** co C2 rí <N O: Ö m iO OS CO s CO OS 00 CO OS (M Kalocsai törvényszék 1896. decz. 4. 6071 sz. 170,1 Grossmann Jó­zsef Főtelep Kalocsa Grossmann József, eczetgyáros Kalocsa SD ® S" T* Kaposvári törvényszék 1896. decz. 16. 10249. sz 366/1 Sebő Vilmos Főtelep Kaposvár Sebő Vilmos, kaposvári lakos, rövidáru-és norinbergi áru kereskedő CD CO aa CD OS CO iH CO CD Kolozsvári törvényszék 1896. decz. 2. 12000. sz, 639/1 Székely A. Főtelep Kolozsvár Székelyné Czecz Aranka, kolozsvári la­kos, rövidáru kereskedő CD CO aa CD OS CO iH CO CD » 1896. nov. 25. 11825. sz. 640/1 Péteröy Mór Főtelep Kolozsvár Péterffy Mór, kolozsvári lakos, déli gyümölcs kereskedő CD C5 00 t-t s «D T—1 » 1896. decz. 10. 5382. ez. 712/1 Silberstein Anna Főtelep Bethlenfalu Silberstein Anna, fűszer- és rövidáru kereskedő bethlenfalvi lakos CD a> oc ti" -Sí 1 t—I

Next

/
Thumbnails
Contents