Központi Értesítő, 1893 (18. évfolyam, 2. félév)

NÉVJEGYZÉK „Központi Értesítő" 1893. évi folyamának második feléről. (A czégek mellé kitett számok a „Központi Értesítő" lapjainak folyó számait mutatják.) I. Egyéni és társas czégek. Abádszalóki takarékpénz­tár részvénytársaság 84. Abeles Adolf és fiai 74. Abeles M. Ödön 62. Abelsberg Leó 95. Abonyi J. Jenő 72. Abrohám Elek 77. Ábrahám Antal 82. Ábráhám H. 89. Acker József 81. Aczél és Kostya 83. Adam Theresia 81. Adler Géza 64, 64. Adler Ignátz 83. Adler K. és társa 88. Adler N. 98. Ádler Ignátz 100. Adler Moritz 101. Ákontz János 82. Agulár Ede 93. Aigner Gézáné 81. Babolchay Béla 90. Bachár Gyula 63. Back & Hirschler 89. Badin János vegyeske­reskedése Abrudbá­nyán 67. Baier Károly vegyeske­reskedő 83. Bajai kereskedelmi és iparbank 98. Baktai Albert 74. Balla László 82. B.-gyarmati népbank 89. B.-gyarmati takarék ós hitelintézet részvénytár­sulat 85. Balaton Szt. György— Somogy—Szobbi helyi érdekű vasut-részvény­társaság 76, 96. Allenberg Lázár 82. Alex Miksa 73. Alexander Heinrich 102. Alföld-fiumei vasút nagy­váradi eszéki része rész­vénytársaság felszámo­lás alatt 104. Alföldi B. 97. Alhői önsegélyző egylet, mint szövetkezet 82. Alibunári járási takarék­pénztár mint részvény­társaság 80. Almási Zsigmond 88. Alsó-kubini takarék és hitelintézet mint rész­vénytársaság 56. Alsó-lendvai takarékpénz­tár 59. Alsó-Zsolcza községi hi­telszövetkezet 74. Balázsfalvi fogyasztási egylet szövetkezet 90. B.-Uj városi Takarékpénz­tár részvénytársaság 74. Balogh Szilárd és társa magyar műszaki, keres­kedelmi ós pénzügyi vállalat 62, 62. Balogh Imre ifj. 91. Balogh János 83, 89. Balogh Roza 83. Balogh Szilárd és társa magyar műszaki, keres­kedelmi és pénzügyi vállalat 58. Bamer és Freiszt 89. Bancsilla Georg 98. Bank-Betéti-Társaság Ro­senzweig D. A. és társa 89. Bank és Bizományi Ház JL Alt Adolf 92. Altenburg Bernát 83. Alter Hermán 81. Altmann Károly ós Társa 95. Altmann Moritz 90. Altmann Netti 94. Altschul és társa 82, 82. Altstock S. és fia 104. Altalános termény és ipar szövetkezet 72, 89. Amar David M. 60. Ambrózy és Posch 93. Ambrus Albert 83. Angol osztrák bank buda­pesti fióktelepe 66, 105. Angyal Lajos 80. Antal Kristóf és társai első szatmári téglagyár 78. Antal és Gyulai 74. Antalfalvai előlegezési és hitelegylet mint szö­vetkezet 80. Antalfalvai járási taka­rékpénztár részvény­társaság 76. Apateleki önsegélyző egy­let mint szövetkezet 63. Appel Eber 92. Aradmegyei takarékpénz­tár 63, 69. Arad—temesvári vasút részvénytársaság fel­• számolás alatt 86. Aradi takarék és segély­egylet mint szövetke­zőt 91. Aradi és csanádi egye­sült vasutak részvény­társaság 69. Betéti Társasáj A. és Társai Baranya-baáni keresztény fogyasztási szövetkezet 64. Baranyamegyei Hitelinté­zet mint részvénytársa­ság 64. Baranya-Vörösmarti köl­csönsegélyző egylet, mint szövetkezet 61. Barasits János és Tsa 80. Barbu Georg 82. Barcs-Drávavidéki taka­rékpénztár részvénytár­saság 65. Barcsi sertéshizlaló rész­vénytársaság 90. Bargel Mihály 65. Barna Béla 97. ímegyei népbank rész­vénytársaság 74. Barta Jakab 81. Barta Zsigmond 75. Batár vidéki önsegélyző egylet szövetkezet 78. Battonyai önsegélyző egyesület mint szövet­kezet 64. Battonyai takarékpénztár részvénytársaság 56. Barth & Lédner 75. Barth & Ledner utóda 75. Bartsi Gebrüder 81. Baruch J. 73. Baruch J. fiai 73. Bäsch et Sterk 87. Bass S mon 102. Baumgarten Dávid 74. Baumhorn Ármin és fia 59. Argauer és Unrein 76. Armbruster József 81. Ármuth Lajos 95. Ártézi fürdő mint rész­vénytársaság 67. Asperger B. 68. Aszlán János 82. Aszlány Izsák 67. Aszódi Lipót 90. Aszódi testvérek 82. Augner Fülöp 93. Ausländer Hermanne szül. Deutsch Rozália 86. Austerlitz A. et Sohn 89. Austerlitz Jakab 85. Azbej Márton 83. Azienda cambiaria in Fiume della Banca ungherese di sconto e cambio di Budapest 68. Baumhorn H. 98, 98. Baumöhl Péter 61. Bayer & Bauernebl 87. Bayerthal & Levy 74. Bayerthal & Lewy 80. Bäumel Soma és Társa 88. Bács-Almási önsegélyző szövetkezet 106. Bács Bodrogh vármegyei h. é. vasutak részvény­társaság 66., 72. Bányai Jánosné 85. Bányai és Illits 76, 105, 105. Bányai Sámuel 58. Bányai Sámuel és fia 58. Bányay L. Károly 82. Banfalvi takarék és se­gélyegyleti szövetkezet 89.

Next

/
Thumbnails
Contents