Központi Értesítő, 1893 (18. évfolyam, 2. félév)

XII Bárány Bálint 87. Bárány János 77. Bárány Márton 59. Bárány Tivadar és t. 77 Bárányos Józsefné özv. és társa 64. Bárd Ferencz 96. Báltaszék — Dombovár — Zákányi (Duna-Drávai) vasút részvénytársaság felszámolás alatt 104. Bátori Gábor 93. Bátor! Gábor és fia 93. Beamter Ede 95. Beamter Ödön 63. Beck Adolf 55. Beck Alajos 55. Beck Ignatz 75. Becsek Imréné ifj., Mircse Anna 59. Beinhauer J. 81. Beck Jakab 95. Becker Jos. 57. Beer Jakab 82. Beer Lajos maláta és ár­paüzlete 76. Beer Mátyás 96. Beer Pál és Társa felszá­molásban 68. Belanka és Horváth 95. Belle Károly 81. Beledi takarékpénztár 80. Beledi takarékpénztár részvénytársa^ 80. Belényesi takarékpénztár 80. Belvárosi takarékpénztár részvénytársaság 80. Bencze Antal és fia bú­torkereskedés és első nagy-becskereki temet­kezési intézet 66., 74. Benda János 69. Benjamin Fülöp 70, 105. Benjamin és Breitner 105. Benedek Pinkász és fia 80. Benedek Samu 80. Benel Kálmán 82. Bengyel és Schüller 70. Benusi Anto Fu Ggio 59, 77. Benusi Eeoardo e Co 92. Bercsean Wasilie 80. Bereczki Mihály és Társai Gőzmalma B. Bánfalva 95. Berger Ignácz 67, 101. Berger János 98. Berger János és Ta 98. Bergauer József 76. | Berger Károly 80. Berger Lipótné özv. fű­szer, rövidáru és ve­gyeskereskedő 80. Berkes Bertalan 71. Berkovits Rezső első magyar selyemszalag gyára 62. Berlakovits Pál 75. Bertleff Henrich 63. Berliner I. 94. Berndorfi fémárugyár Krupp Arthur 105. Bernhard Lorencz 74. Bernstein K. H. és fia 67. Bernstein testvérek 66. Berthold & Hoffmann 57. Beszterczebányai takarék­pénztár 102. Beszterczebányai takarék és előlegtársulata az osztrák-magyar első ál­talános tisztviselő egy­letnek szövetkezet kor­látolt felelősséggel 82. Besztercze vidéki taka­rékpénztár 80. Bettelheim Isidor 96. Bettelheim Siegfried 76. Bettelheim és Weisz 74. Beyer Marczell 90. Beyer Marczell utóda 90. Békés-csanádi h. é. vasút részvénytársaság 80. Békés-Szentandrási taka­rékpénztár részvénytár­saság 69, 85, 102. Békés vármegyei helyi érdekű vasút részvény­társaság 65. Békés és Klein 90. Bérezi Mór 82, 82. Biasini I). Pesti Brassói gyorsszállitó intézete és szállítmányi vállalata 82. Bienenfeld Jakab 81. Bienenfeld Johanna 80. Bienenstock Sándor 81. Bierrnann Ádám junior 75. Biermann J. 105. Biharmegyei kereskedel­mi termény és hitel­bank 80. B.-Mező-Keresztesi hus­fogyasztó szövetkezet 59, 59. Bihar - Szilágyi olajipar részvénytársaság 66, 79. Biluskáné 81. Binder Friedrich 77. Birea Grigorie 77. Biringer H. Hugó 106. Birnbaum Gusztáv 69. Biró és Schnell 69. Birthälmer Spar- und Vorschussverein als Ge­nossenschaft 77. Bisacco Luigi 85. Bisacco S. 96. Bischitzky F. és fia 70, 70. Bittera Béla 81. Bizony Sándor 64. Bianca Bernát 84. Blasehka Rezső 100. Blau Adolf 81. Blau Jakab 75. Bleuer Josef 95. Bloch Manó 59. Blum Klára- 87. Blum Simon 69. Blumenstock & Abeles 97. Blumschein Mór 69. Blüh & Hirsch 73. Bock Hermán és Stojko­vits Sándor 81. Bocsánczy Ferencz 63. Bode Nándor 105. Bodolyai kölcsön-segélyző egylet mint szövetke­zet 61. Bodor Lajos 83. Bodrog—Szerdahelyi im­múnis homoki szőlő­telep részvénytársaság 104. Bogárosi takarékpénztár részvénytársaság 66. Bogdán István 82, 82. Bogisich János 66. Boglári takarékpénztár részvénytársaság 81. Boláki Sándorué 83. Bojkows ky Rosa 98. Boldva községi hitelszö­vetkezet 74. Bondy Károly 105. Bonyhádi segélyegylet mint szövetkezet fel­számolás alatt 80. Borbás Jenőné 64. Bornstein Salamon 98. Borostyánkői rézhámor-és hengermű Weisz Tivadar örökösei 55. Borovicz Adolf 59. Borovitz A. 85. Borovitz A. és fia 85. Borsodmegyei hitelszö­vetkezet 80, 80. I Borsodmegyei tanitók se­gítő ős hitelszövetke­zete 56. Borsod Miskolczi hitel-Bank 56. Borsódi Jenő 87. Boruth E. 70. Boschetti András 100. Bottyán Gábor 80. Bozsán Juon 83. Bocs községi hitelszövet­kezet 74. Böhm Albert 74. Böhm Isidor 91. Böhm R. 100. Böhm és Bauer 63, 63. Böhm és Keleti 68. Böszörményi János 77. „Bradetul" pénz és hitel­intézét részvénytársa­ság 69. Brammer J. 56. Brandenburg Sándor 103. Brandstätte!' Bertalan 59. Brassó—Háromszéki helyi érdekű vasutak rész­vénytársaság 88. Brassói bánya és kohó részvény-egylet vegyes­kereskedése Nándor­hegyen 70. Brassói bánya és kohó részvény egylet vegyes­kereskedése Ruszkabá­nyán 70. Brassói bánya és kohó részvény egylet vegyes­kereskedése Ruzski­czán 70. Brassói cellulose-gyár részvénytársaság 95. Brassói portland Cement gyár Angele, Hock, Kugler és Paul 65. Brasch Mór 77. Brausch Moritz 95., Braun A. 63. Braun A. Jakab 100. Braun H. 84. Braun Hermán 55. Braun Henrik 96. Braun Ignácz 80. Braun Lotti 94. Braun Márkus 57. Braun testvérek 105. Braun és Társa 76. Bratmann Em. 66. Brauner Mór 101. Breier Heinrich 81. Breuer Ignácz 107. Breuer L. 69. I Breuer Lajos 98. Breuer Lipót és társa utódai 64. Breinstöferr Carl Leder­handlung 67. Brich Jakab 94. Bricht Regina 97. Brieger R. és társa 55, 78. Briszk Bernát 84. Brodesser J. 80. Bródy Sándor 60. Brunner J. L. és társa 72. Brunner József 94. Brunner testvérek 80. Brunsvik Géza gróf szesz és finomító gyára Már­tonvásár Gróf Brunsvik Géza 91. Brüll & Ziprisz 89. Buchholzer Johann 73. Buchsbaum Adolf 105. Buchsbaum J. 98. Buchwald Hermann 73. Buchvald Simon 69. Budapest-Erzsébetvárosi Takarékpénztár Rész­vénytársaság 82. Budapest—pécsi vasút részvénytársaság fel­számolás alatt 104. Budapesti áltatános hitel­egylet mint szövetkezet 88. Budapesti általános villa­mossági részvénytársa­ság 68, 82. Budapesti könyvnyomdá­szok és betűöntők hitel­szövetkezete 72. Budapesti kereskedelmi és iparbank részvény­társaság felszámolásban 59. Budapest-lajosmizsei helyi érdekű vasút 66. Budapesti magyar királyi állami távbeszélő háló­zat bérleti vállalata részvénytársaság 59. Budapesti Sütő-Élösztő­gyár Strasser Imre 59. Budapest—Szt.-Lőrinczi helyi érdekű vasút 58. Busztin B. 90. Busztin Lipót 82. Butta Joan 66. Buta V. és társa 70. Buzeszkó Katalin és társa 83. Büchler József 98. Caransebeser Spar und Vorschuss Consortium des ersten allgemeinen Beamtenvereins des oes­terreichisch ungaris­chen Monarchie, regis­trirte Genossenschaft mit beschränkter Haf­tung 78. Chorvath Jan. 101. Cigler Philip 102. Citron Ábrahám 84. Comsia Joanu et fiu 88, 88. „Concordia" első pécsi te-metkezési vállalatKrisz­tian József és társai 61. Concordia takarék- és hi­telintézet mint részvény­társaság 74. Constantinescu St. 77. Copetti J. 74. Crisana takarék- és hitel­szövetkezet 81. Csabai János 93. Csanádi káptalan gőz­malma 61. Csap vidéki hitelszövet­kezet 61. Csáki-gorbói takarékpénz­tár részvénytársaság 73. Csáktornyai tárházak rész­vénytársaság 59, 102, 102. Csákvári segélyegylet 82. Cs. kir. szab. kassa-oder­bergi vasút 62. Cs. kir. szab. trieszti ál­talános biztosító társu­lat magyarországi ve­zérügynöksége 95. Cseffalvay Mathild 61. Cserépfalu községi hitel­szövetkezet 74. Cserna Jenő 55. Csernyánszky Imre 74. Csetnek-völgyi helyi ér­dekű vasút részvény­társaság 104, 99. Csik József és társa 75. Csik-Szeredai takarék­pénztár részvénytársaság .74. i Csiki Antal 69. j Csiki Imre 69. ! Csiki Joseff 69. Csiky J ózsef ifj. 85, 85. Csiki Kristoff 69. Csiki Lukács 82. Csikós Imréné özv. 68. Csillag Kristóf 87. Csillag Sándor és társa 60. Csillaghegyi Kő- és Mé sz­müvek Részvénytársa­ság 59. Csina Szina 100. Csiszár József 86. Csongrád 6s Vidéki ta­karékpénztár Részvény­társaság 71, 80.

Next

/
Thumbnails
Contents