Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2003 (108. évfolyam, 1-6. szám)

2003 / 1. szám - Tartalom

IPARJOGVÉDELMI ÉS SZERZŐI JOGI SZEMLE A SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE 108. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2003. FEBRUÁR TARTALOM TANULMÁNYOK Dr. Tosics Nóra: A szerzői jog nemzeti, nemzetközi és regionális kimerülésének kérdései.................................................3 Dr. Munkácsi Péter: Félúton a rádió- és televízió-szervezetek szomszédos jogi védelmét érintő nemzetközi szerződéstervezet elfogadása felé - visszatekintés a 2002. évre .......................................................................................9 Farkas Szabolcs: A biotechnológiai ipar fejlődését befolyásoló körülmények áttekintése.................................................16 Józsa Gábor: A számítógépes programok mint szellemi termékek védelmének lehetőségei és korlátái.............................25 Dr. Szilágyi Emese: Az InfoSoc irányelv magyar jogharmonizációs kérdései a német példa tükrében.............................33 EURÓPAI JOGI FIGYELŐ Dr. Palágyi Tivadar: Az elsőbbséggel kapcsolatos kérdések megítélése az Európai Szabadalmi Hivatal joggyakorlatában...................................................................................................................39 Dr. Svingor Ádám: Elsőbbség igénylése az ESZE szerint a Kibővített Fellebbezési Tanács két döntésének fényében...................................................................................................................................................45 Dr. Vida Sándor: Az EU Bíróságának Chiemsee-ítélete és ami utána következik, 2. rész..................................................50 A Találmányi Szakértői Testület szakértői véleménye a HUNGARICUM terméken használt megjelöléseknek az UNICUM védjegyekkel való ütközéséről............................................................................................54 VÁLOGATÁS A SZERZŐI JOGI SZAKÉRTŐ TESTÜLET SZAKVÉLEMÉNYEIBŐL........................................67 HÍREK, ESEMÉNYEK Tidrenczel Béla: A Magyar Szabadalmi Hivatal nemzetközi tevékenységének főbb jellemzői 2002 második felében . . . 75 TECH N1KATÖRTÉN ET Végh László: Friss levegő, 2. rész.......................................................................................................................................89 ÉVFORDULÓNAPTÁR.................................................................................................................................................99 KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE............................................................................................................................101 NEMZETKÖZI KITEKINTŐ Dr. Palágyi Tivadar: Hírek a külföldi szabadalmi, használati minta-, formatervezési minta- és védjegyjog területéről.................................................................................................................105 Ipaijogvédelmi szakirodalmi tájékoztató.........................................................................................................................112

Next

/
Thumbnails
Contents