Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990 (95. évfolyam, 1-6. melléklet

1990 / 1. szám - Tartalom

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 1. sz. MELLÉKLET 95. évfolyam, 3. szám Megjelent : 1990. március 28. TARTALOM Az Országos Találmányi Hivatal 1989. évi tevékenysége...................... 1 KÖZLEMÉNY — A Japán Találmányi és Újítási Intézet (Jill) pályá­zati felhívása „Az ifjú feltalálók 4. világkiállítása" megrendezésére . . 7 TÁJÉKOZTATÓ — Nemzetközi vállakozói fórum és szakmai talál­mányi kiállítás, Keszthely, 1990. június 13—15 .................................... 8 Dr. Ficsor Mihály: Egy vita dokumentumai (összeállítás)........................................................ 9 Dr. Ficsor Mihály: Az Újítási és Találmányi Szakértői testület szerepe a találmányi és újítási díjviták eldöntésében........................................................................ 18 Dr. Bobrovszky Jenő: Gondolatok a szoftver oltalmáról............................................................... 28 Dr. Marián Miklós — Szanyi Ágnes: A WIPO Iparjogvédelmi Információs Állandó Bizottsága tevékenysé­gének bemutatása........................................................................................... 33 IPARJOGVÉDELMI INFORMÁCIÓS FIGYELŐ (Amerikai szaba­dalmak optikai lemezes adatbázisa az OTH Szabadalmi Tárában — Optikai tárolóeszközök az iparjogvédelmi információs tevékenység­ben — 15 év kivonatai 8 optikai lemezen — Csoda olasz módra az optikai lemezes adatbázisok világában — WPIM adatállomány új árai — EPOS: szöveges információkeresést segítő nyelvi eszköz — LEXIT­­RAN — projekt az NSZO számítógépes tárgyszavazására)................... 40 Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató.................................................. 46

Next

/
Thumbnails
Contents