Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1937-1938

1937. szeptember 22. I. rendes ülés

63/1937-38.E.T.szám. je^zokonyv felvétetett Szegeden, a m.kir. Ferencz József-Tudományegyetem Tanác.sának 1937.évi szeptember hó 22.-én tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Br.Géléi József az egyetem Rectora, Dr.Erdélyi László az egyetem Prorectora, Dr.Horváth Barna a jog- és államtudományi kar-, Dr.Rusznyák István az orvostudományi kar-, Dr.Várkonyi Hildebrand a bölcsészet-, nyelv- és törté­nettudományi kar- és Dr.Fröhlich Pál a mathematikai- és természettudományi kar Dékánjai, Dr.Hiskolczy Dezső az orvostudományi kar-, Dr.Zolnai Béla a bölcsészet-, nyelv- és történettudo­mányi kar- és Dr.Szentpétery Zsigmond a mathematikai- és természet­tudományi kar Prodékánjai. Igazoltan távol van: Dr.v.Surányi-Unger Tivadar a jog- és államtudományi kar Proaékánja. Jegyzőkönyvet vezet; Dr.Nyakas János egyetemi tanácsos, tanácsjegyző. Az elnöklő Rector felkéri a ta­nácstagokat, hogy - mielőtt a Tanács az 1937-38.tanévi felelősségteljes J/r

Next

/
Thumbnails
Contents