Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1936-1937

SZEGED_SZTE_Tanacsi_1936-1937_1 - 1936. szeptember 23. I. rendes ülés

71/1936-37.E.T.szóm. JEGYZŐKÖNYV. felvétetett Szegeden, a m.kir.Ferencz József-Tudományegyetem Tanácsának 1936.évi szeptember hó 23.-án tartott I.rendes üléséről. Jelen vannak: Elnök: Dr.Erdélyi László az egyetem Hectora, Dr.Ditrói Gábor az egyetem Prorectora, Dr.v'.Surányi-Unger Tivadar a jog- és államtudományi kar­Dr.Miskolczy Dezső az orvostudományi kar-, Dr.Várkonyi Hildebrand a bölcsészet-, nyelv- és történet tudományi kar- és Dr .Szén tpé ten; Zsignond a mathematikai- es természet­tudományi kar Dékánjai, Dr.Tury Sándor Kornél a jog- és államlúgományi kar-, Dr.Issekutz Béla az orvostudományi kar-, Dr.Zolnai Béla a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar- és Dr.Géléi József a mathematikai- és természettudományi kar Prodékánjai. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr^Nyakas János egyetemi tanácsos, tanácsjegyző. Az* elnöklő Rector az 1936-37. tanévi I.rendes tanácsülést'megnyit­ja és üdvözli a megjelent tanácsta­gokat, s ezután annak felemiitésével , . tér át a tanácsülésnek a póttárgyso- rozattál kiegészített napirendjére

Next

/
Thumbnails
Contents