Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1917-1918

1917. október 11. I. rendes ülése

Jegyzőkönyv • * 4 . .... a Kolozsvári M .Kir .perenoz József Tudományé yetem Mat) eraatikai-és Termé­szettudományi Karának 1917.évi október hó 11.-én tartott,1917/18.tanévi I .-ső/: első: /rendes üléséről. jeLen varrnak: Dr.Fabinyi Rudolf ny.r .tanár,e . i.Dékán elnöklete a- latt Dr.Apáti-y István,Dr .Szádeczky Gyula,Dr.Riesz Frigyes,Dr.Győrffy István ,Dr .Pfeiffer Péter ,Dr .Haar Alfréd ny .r. tanárol;;Dr .Ruzitska Béla, ' Dr.Ortvay Rudolf ny.rk.tariárok;Dr.Pogány Béla helyettes tanár ,Dr,Széki Tibor o.ny.rk.tanár. Távol van;Dr.páter Béla magántanár levélben mentette ki távollétét 1 > Elnöklő Dekán az ülést me - nyitja,s napirend előtt üdvözli Dr. Pfeiffer Péter és Dr.Haar Alfréd ny,r.tanárokat,kik ilyen minősé­gükben először jelennek meg a kari ülésen ,Dr. Széki Tibor oz . rk. tanárt a ny.rk.tanári cim adományozása alkalmából,továbbá Dr,Pogány Béla h. tanárt. Bejelenti a Karnak,hogy Dr. Klug Lip ót ny .r. tanár állandó) nyu­galomba vonulása iránti kérését a Miniszter Ur teljesítette,a Kar nevében Kluprofessorhoz buosu- sorókát intézett. A« megüresedett ábrázoló geomet­riai tanszék betöltésének ügye az ülés e yik pontját képezi. Ezután elnöklő Dékán bemutat­ja a múlt tanév utó Is 1 rendes ülé­se óta következő számok alatt ér­kezett miniszteri rendeleteket: Tudásul szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents