Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1917-1918

1917. október 11. I. rendes ülése

'74266/917 IV.sz.mr:. 444-916/17 .mttkßz. Tudásul szolgál. 74267 445 n TT loool Ti 447 n Di-.Pfeiffer Péter ny.r.tanár ja­vaslatára a Kar értesíti az orvo­si kart,hogy a In. sér let i termé­szet tani tanszéket Dr.Pogány Béla ma .;án tanár he lyette siti, kinek meghívását az orvosi sz i gorlatok­ra ké r i, 10486 TT 448 » Tudásul szolgál. 83404 Ti 452 TT TT 7ű>SL03 » 454 Ti TT 60274 co Iß n V 71299 T> 460 Ti T) 11020 Ti 463 TI •ti 60275 » 464 V . » 60418 7) 474 Ti V 84259 n 482 » 7) 10504 t 483 TT » 7644 i 488 Ti TT 94317 i 489 V 7) 93188 Ti 490 » Ti 84319 n 500 T) Ti 22922 » 520 TT TT t 114198/916 mr. 521 * Ti 98133/917 „ 525 TT TT 100828 » 526 TT TT 99785 n 528 ? » 101422 » co co LO n TT 104217 n 541 TT Külön pont alatt lesz tárgyalva. 106075 V 543 TT Tudásul szolgál. 105251

Next

/
Thumbnails
Contents