Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1915-1916

1915. október 7. I. rendes ülése

57275—915. IT,. 65879 3917/915 elm. 55749/915 IV. 52 67 66280 72596 73928 • 73931 72595 73616 73934 73935 73930 5904/915 ein 77794/915.IV. 44590 674-1914-14 mtk. 6J75 * " • 677 681 682‘ 684 685 688 689 690 691 695 696 697 7 OR 703 704 Tudomásul szolgál. A Dr.vá'lyi Gyula Tele külföldi tanulmányi ösztöndíj alapitó le­velébe változtatások és pótláspk beiktatása trb. 73926 IV. 73927 76064 71807 705 706 707 709 A Néhai Vályi Gyula féle ősztöj&TL dij alapító levelében a Miniszter úrtól kívánt j&vitások,megszöve­gezésével a kar Dr.Pabinyi Rudci^- és Dr.Szádéozky Gyula ny.r.taná­rokat bízza meg. Tudomásul szolgál. Az uj gyógyszerész-szabályzat élet- beléptetése folytán a természetta­ni gyakorlatok bevezetésével Dr. Pfeiffer Péter ny.rk.tanár megbíza­tásának megerősítése és^részére kért tiszteletdij megtagadása trb. E rendelet tárgyalása kapcsán a kar elhatározza,hogy a tisztelet í

Next

/
Thumbnails
Contents