Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1915-1916

1915. október 7. I. rendes ülése

3 73929-915. IT. 72897 7312/915 ein 7407/915 ein 47928/915. IT. 77796/915 TV. 53520 82745 90554 8003/915 ein. 74837/915.IT. 715-1914-15 716 7 IT 718 719 730: 4/915-16 mtksz 5 6 " 10 18 dij ügyében saját álláspontját ki­fejtig megbízza Dr.Fabinyi R#és Dr. Apáthy r.ny.r.tanárokat a felterr Jesztés megszövegezésével,me.lyet egy későbbi ülésen terjesztenek be. Tudomásul szolgál Az egyetemi alkalmazottak Ju­talmazására és segélyezésére I9I5/I6.tanév I.felére 1000 K. engedélyezése és ebből az összeg­ből Szsthmáry Nándor és Ránta László fizetése trb. • ox özaxiimaxy jxjarnaor es OTta ászló (ingedélye.zet • segély ki­94548 101237 9040/915 ein. 95.846/915. IT. 97710 24 25 26/19.15-16 mtk 31 32 Miután az említet-: segélyek kifizeté­se után az engedélyezett összegből 200k.maradt fenn amiből karunkat 40 kor.il'etné,a kar belenyugszik Dékán bejelentésére,hagy a segély ös zeg kiegészítését a Rector Majnlficus kérni fogja. I

Next

/
Thumbnails
Contents