Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1913-1914

1913. szeptember 16. I. rendkívüli ülése

Jegyzőkönyv a kolozsvári m.kir.Ferencz József Tudományegyetem Mathematikai-és Ter­mészettudományi Karának 1913.szeptember hó 16-án tartott,1913/14.tané­vi I-ső/:első:/rendkívüli üléséről. pro Jelen vannak dr.Klug Lipót ny.r.tanár,e.i.dékán elnöklete alatt: dr.Fabínyi Rudolf,dr.Farkas Gyula,dr.Apáthy István,dr.Tangl Károly,ny. dr.Pfeiffer Péter,dr.Riesz Frigyes,dr.Haar Alfréd,dr.Ruzitska Béla ny. rk.tanárok; Távol vannak:dr.Szádéczky Gyula ny.r.tanár,dr.Páter Béla magánta­nár .hivatalos kiküldetésben. 1. Prodékán megnyitva az ülést, bemutatja a Nagymélt. Vallás és Kö­zoktatásügyi Miniszter Ur 112029 számú rendelétét,melyben dr.Rich­ter Aladár ny.r.tanár nyugdíjaz­tatása iránti kérését intézte el. A rendelet egész terjedelmében felolvastatott."Erre prodékán .kö­vetkezőket intézi a karhoz: Tekintetes Kar! Az uto|íó három évben három tanszék üresedett már meg Karunkon. Elvesztettük a széles látkörr.el bí­ró és nagytudásu Schlesingert,el­vesztettük; Karunk egy régi oszlopos tagját,az éles eszü és erős paeda- gogíai érzésű Vályit,végre a kiváló búvárt Fejért.És most ismét hason­ló esemény előtt állunk. Nem akarok jelen alkalommal arról szólani,hogy ez újabb tanszék-

Next

/
Thumbnails
Contents