Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1913-1914

1913. szeptember 16. I. rendkívüli ülése

változás a nyugdijazottnak, vagy má­soknak hibájából történteimért min- dekni.aki a lefolyt esemény iránt érdeklődött,képet alkothatott magá­nak arra nézve,hegy mely oldalon volt az igazság,-csupán arra szőrit— kozom,hogy kijelentsem,sajnálkozá­somat afölött,hogy ez az esemény be­következett. Mert minden tanszékvál­tózás rövid,vagy hosszabb ideig tar­tó rázkodtatást idéz elő az illető tanszék körül:egyrész bizonyos idő­re van szükség mig a hallgatóság a k4pvi-&©iő4ének előadását és egyéb jó szándékát megérti,ahhoz hozzá- szokik;másrészt a tanárnak is előbb az uj helyzettel és körülményeivel, a hallgatóság szellemi szintjének megismerésével kell foglalkozni, mielőtt ideális tervének keresztül­viteléhez .melyet kathedrájához fűz, ho záfoghat.^gyszóval;hosszabb,vagy rövid ideig tartó kísérletre van szükség,mig tanár és hallgatóság egymást megértik,egymás iránt biza­lommal és gyakran,légalább az egye­temi évek ideje alatt rajongásig menő tisztelettel és szeretettel viseltetik.Pedig csak ott érhetünk el a köznapin felül emelkedő ered­ményt, ahol a jelzett kölcsönösség meg van.

Next

/
Thumbnails
Contents