Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1912-1913

1912. szeptember 26. I. rendes ülése

i X az.uj állattani intézet igazgatója annak idején részesült.E végből a Kar föliratilag arra kéri a nm.V.és Köz- oktatásügyi Miniszter Urat,hogy 1911. évi II, 17.-1097. e. t. sz.a.kelt fölter- jesztésben foglal tak'megismétlésével, illetőleg a Kar 1912.II.8.-tartott v 1911/12.tanévi IY.r.ülése 61.pontjá­ban megismételt határozatának megújí­tásával méltoztatnék a nm.Miniszter Urnák a növényt.int.igazgatója részé­re 19l3’.évben engedélyezni kiegészítő külföldi tanulmány-uti segélyként . - .2500 K-t;a kertinspeotor részére pe­dig ugyancsak 191#.-ban 1900 K-t u- gyanazon a cimen. 74105 m. sz. 729­-1911/12.m. t.t .k.sz. A Kar tudásul veszi 76088 ff ff 754 ff rf ff tt tf 77521 ff ff 746 ff tt tf tt rf 88614 ff ff 755 ff rf tf tt tt 88652 rf ff 754 ff­ff tt tt 80402 ff ff 759 tf ff rf rt tt 88027 ff ff 762 tf tf ff rt tf 76120 ff ff 765 tt ff tf tt tt 9 2210 ff ff 765 ft ff ff rf tt 45158 tf ff 768 f'f ff tf tf tt 96609 ff ff 769 ff ff tf rr rt 92206 ff ft 770 ff ff rf tt tt rt 77448 ff ff 771 rf rf ff rt rt 88565 rf ff 779 rf ff ff tt ra tt 92208 ff rf 790 ff ff ff tf rt 92211 791 tf rf tf rt tf

Next

/
Thumbnails
Contents