Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1912-1913

1912. szeptember 26. I. rendes ülése

93584 m.sz.792-1911/12.m.t.t.k.sz. . A. Kar tudásul veszi. 95051 793 XX X/ X/ XX X/ ... XX XX 93536 795 XX XX XX XX XX , Miniszteri rendelet Szabó Endre tanársegédi kinevezésének jóváha­gyása és megerősítése tárgyában. A Kar ennek kapcsán elhatározza, hogy felterjesztésben arra kéri a Miniszter urat,hogy a középiskolai tanárok kinevezésénél az egyetemi I tanársegédeket ne mellőzze,sőt te­kintettel arra,hogy az egyetemi ta­nársegédek a legkiválóbb hallgatók­ból kerülnek ki és,hogy egyetemi működésük alatt paedagogiai gyakor­latra is szert tesznek,még előnybe is részesítse; a Kar egyben elhatá­rozza,hogy a Miniszter úrhoz inté­zendő feliratáról a tanárképző inté zet igazgatosagatVis értesítixx/w« $6% ti 'lrnl‘WÍt??Y U-ylo* IS ht\So~rt /t/ -/rAyt fuf /rlYlSt^Y) 97977 m. sz .769-1911/12.m.t.t.k.sz. A 98778 XX XX 797 XX XX XX 95991 XX XX 802 XX rt xx 101992 XX f. 803 " XX XX 73428 XX XX 8°6 XX XX 92209 XX XX 807 " " « 85966 XX XX 811 "" tr „ 102540 XX XX 813 72707 XX XX 815 " « „ A 93535 XX XX 830 XX XX XX A 105597 XX XX 6-1912/13.m.t.t.k.sz 62696 XX XX *7 " XX XX

Next

/
Thumbnails
Contents