Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar tanácsülései, 1951-1952, Szeged

1951. 09. 05. 1. rendes ülés

1 1 Jegysőkönyv á Szegedi rudonánytg. e tera Ham- és Jo* t udonány i Karának 1951, évi B*»pt«aö«r tő é-én 3Ú11 1/2 12 érakor a Tnnáo st * re."'•ben megtartott I, rendes üléséről. J<*len vannak: ár, Antu-JíTy György, ár. Béni® György ár. 3use László dr. Horváth Róbert dr. Kovács Iátvin dr • He rtc- a> i János ár. Móré tihily ár. Schneller Károly dr. Sohultheiae Kail dr, Fólay klemért Piakolty Sándor Kari tagok, Kocka Julid I.. kiküldött, íiöíiner j'erentaf, a dá. jogikuri szervezete részéről, tárton liária Disz, titkár­­hfílyetteö. Jegya «könyvet vezeti: fak.ca /citál, a Tanulmányl Osztály elő&dója. 1. Ag elnök beraut at J a o legutolsó kari illés óta beérkezett ml - nleaterl leiratokat. Tudomásul eaolgál. 2. az elnök bemutatja a le '.utolsó kari. ülés ót, beérkezett rek­tori 1 «iratokat. Tudomásul szolgál. t*. is • Ág elnök bemutatás e legutolsó kari ülés óta más he lóságoktól és hivataloktól érkezett üt/iratokat, Tudomásul szolgál. 4. 5/1951- Jk.sz . > tanévkezdéssel kfeposo,etos feladatok sorín dr. Busa KáwUv. dók .n előterjeestéet tess polgári jogi tanssók be­töltésére. Liaiszter örj •í kari tanács javaslata alapi 1 t el Őt érj ea atést- teszek dr. .;iay

Next

/
Thumbnails
Contents