Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1931-1932

1931. szeptember 16. II. rendkívüli ülése

Jog y s ö könyv a jog- ón államtudományi karnak 19öl.évi szcptonbor lió IG-ún tartott II, rendkívüli üléséről. Jelen vannak : Dr.Broky István egyetemi ny,r«tanár, e,i .dékán elnöklete alatt: Dr.Menyhárth Gáspár, Dr .Joiner dön, Dr.Kováts Ferenc, r, iss Albert, Dr.Busa László, Br.Heller ’ ril:, Br.Ivúnyi Béla. Dr.Tury öundor Kornél ny,r»tanárok 63 Dr.Horváth. Barna ny.rk.tanár, úgyis, mint jogyzők nyvvezető. Igazoltan távol : Dr.Csokoy István ny.r.tanár és Dr.Burányi Ungar Tivadar ny,rk.tanár. I. Elnök as ülést megnyit­ja és üdvözli a megjelenteket. Tekintetes kar £ lelőtt a naplrondro tű­zött kérdéssol foglalkoznánk, ­egy n ndnyájunkat megdöb­bentő nagy csapást kell a TokintetC3 árnak bejelentonom. Sserotett kartársunk uiss Albert prodékén Ur testvére Dr.Balásfalvi Kiss Kálmán f.é julius hó 50-án rövid betegeske- dós után visszaadta lelkét Terentője­nek. Gyönyörű volt a pálya, a melyet életének rövid 52 esztondejo alatt végigjárt. Mint ügyvéd messze kimagas­lott kartársai közül s ezt nagyon sok oldalról o a logkitüntotőbb fomákban ismertók el.

Next

/
Thumbnails
Contents