Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1931-1932

1931. szeptember 16. II. rendkívüli ülése

A kecskeméti rof.egyház- község, g kecskeméti Takarékpénztári Egyesület, a kecskeméti gazdasági Egye­sület, a Duna Tissa közi Llezögazdasá- gi kamra ügyészükké, - Kecskemét tvh. város és az ország első vármegyé­je t.i* Pestvármegye tb. főügyészükké,- a kecskeméti ügyvédi kamara elnökévé,- az országos ügyvédi Gyám- és nyugdíj intézet pedig igazgatósági tagjává választotta meg, Do nemcsak mint ügyvéd ért el mindent, a mit ezen a pályán nagy jogi tudása és jellemből! kiváló­ságai révén elérhetett, - bánon fárad­hatatlan munkása volt a városi és az egyházi közéletnek is. Kecskemét fejlődésén, mint a törvényhatósági bizottság és a kis- gyíilés tagja dolgozott: - egyházát,mint a kecskeméti ref.egyházközség tanács- blrája s az egyetemes református jog- akadémia magántanára szolgálta. Ez a rendkívüli sokoldalú ügyvédi és közéleti tevékenység szerez­te meg számára Kecskemét egész társadal­mának osztatlan tiszetetét és szere­tő tét: - s ez szerezte meg érdemeinek az államfő részéről történt lognagasabb elismerését. Férfi volt, a lei a társa­dalom és az egyház, a város és az ál­lam életéből - hu munkálkodni kellett- egyaránt kivette a maga részét: - s ki­vált akkor is, ha tollal vagy szóval

Next

/
Thumbnails
Contents