Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1969-1970

1969. október 1., I. rendes ülés

! 3^j-/1969"‘‘,7C* 0. E. sz. j,r •I, «?-(--■ I V ' _ ,j Jegy zokon y v készült a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi" Karának 1969*évi október hó 1-én' /szerdán/ d. u. 1/2 5 órakor a rektori tanácsteremben tartott I« rendes ülésén. hI * - \ * ü* a . , Jelen vannak: Dr.Berencsi György egyetemi tanár, orvoskari dékán elnök Dr.Sávay Gyula egyetemi docens, dékánhelyettes I . I y r- ** ' - Mi 4- 4 m Dr.Ivanovics György egyetemi tanár Dr*Cserháti István adjunktus a dr.Krámli András " MSZMP*Orvosegyetemi Pártbiz*titkári dr* Láng Imre w dr*Karady István ✓ w ~ G*Szabó Erzsébet, “a Szakszervezeti’’ dr.Fazekas I*Gyula " Bizottság szervező titkára drIobálSFerenc°S ** - Horváth Örs Tamás kari KISZ titkár dr.Szontágh Ferenc n Dr*Zalányi Sámuel adjunktus^ az Eü.i dr.Boda Domokos n Szervezési Intézet mb*vezetője dr.Kiszely György ” dr.Ormos Jenő M Dr.Kálmán László vezető nyelvtanár \ dr.Csillik Bertalan M mb*piSdói^ László docens, a fizika dr.Kahán Ágost " 1 ^-előadója dr.Székeiy Sándor tanszékvez.docens Dr.Szegváry Menyhért szem.oszt.vez. dr.Vinkier Elemer egyetemi tanar, a • Gyógyszerésztud.Kar képviseletében Dr.Deák Ferenc gazdasági főigazgató- K Távolmaradását kimentette:Dr.Huszák István /Bpesten/, . dr.Petri Gábor /tan.ut.USA/, dr.Szenes Tibor /kongr.Tokyo/, dr.Tóth Károly \ /Bpesten/, dr.Simon Miklós kon^.Bulgária/, dr.Szekeres László /Budapesten/ J egyetemi tanárok-, dr.Szabón József tanszékvezető docens /beteg/ és dr.Tényj] Mária docens, a Szakszervezeti Bizottság elnöke /Budapesten/# l " * ' - 111 Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő.Dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az 1969/70.tanév első ren- V des kan tanácsülését megnyitja. Bejelenti, hogy az Egészségügyi Miniszter Elvtárs - Egyetemünk javallatára Dr.Oláhné dr.Bélády Ilona tud. főmunkatársnak, I'­dr.Bordás Sándor OMI osztályvezetőnek és , . dr.Faredin Imre tudományos főmunkatársnak a cimzetes egyetemi docensi címet adományozta. I'j 5 || JI jH|M| Í Éj üv I ^............................... ............................................................m * I

Next

/
Thumbnails
Contents