Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1969-1970

1969. október 1., I. rendes ülés

« 2 ­Dékán a miniszteri adomány©zóleveleket meleg szavak kíséretébe: átnyújtja az ülésen megjelent Dr.Bélády Ilonának és Dr.Bordás Sándornak« A megtisztelő kitüntetésért dr*Bordás Sándor osztál; zető mond köszönetét, a Karnak*- - - ­A Kar tagjai melegen ünnepük az egyetem uj címzetes docenseit* I« Miniszteri leirat ismertetése nincs II* Hatósági átirat 297/1968-69*0«E*sz*Rektori Hivatal p­Egyetemünk Rektora arról értesítette Dékánt, hogy Bakó Albert főmérnököt a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztálya vezetése a f• évi szeptember hó 15-i hatállyal felmentette* Egyben megbizt dr#Deák Ferenc gazdasági főigazgatót a Műszaki Osztály ideigle nes vezetésével* A műszaki munkákkal kapcsolatos kérdésekben tehát a Főigazgató az illetékes* Tudomásul szolgál* III» Elnöki bejelentések 1*/ Elnöklő Dékán tájékoztatásul közli a Karipalt hogy dr.Láng Imre egyetemi tanár beadvánnyal fordult hozzá^ amely szer ifit szeptember hó 7-én 70-ik életévét betöltötte es ezért kéri? h® a fennálló rendelkezések értelmében esedékes nyugdíjazása irán - kérelmét helyezzük folyamatba* ' Dékán mint fájdalmas momentumot jelenti be az igen kedves és a retett kollega nyugdijbavonulásához az első lépest, ugyanakkor Láng professzor 70-ik születésnapja alkalmából sok szeretettel őszinte barátsággal kiván minden jót* A Kar tagjai melegen ünnej Láng professzort. ■

Next

/
Thumbnails
Contents