A m. kir. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1926-1927

1926. 10. 01., 1. rendes kari ülés

A I Jegyzőkönyv i a m*kir, Ferenez József Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1926.évi E október hó 1-én d.u. 5 órakor tartott rendes/üléséről, Jelen vannak: Dr* Issekutz Béla e*ny*r.tanár,e.i* Dekán Dr* Veress Elemér n Tf e.i. prodekán Dr* Lő te József TT TT Dr* Janosó Miklós n ” Dr* Re ínhold Béla ” ” Dr* Vidakovits Kamill n Dr* Szahó József ” n Dr* Poór Ferencz n TT Dr* Hainiss Elemér w n Dr.Jankovich László ” " Dr* Ditrói Gábor " " Dr* Balogh Ernő n r*k„" Dr* Dávid Lajos m*tanár»m*tanári képviselő* Dr* Kuncz Andor»mint a szülészet és a nőgyógyászati tanszék megbízott helyette­se e*m*tanár* Jegyez: Előbb dr. Balogh Ernő»mint KW; -t te#H*jegyző»majd dr* Szabó József* Elnök az ülést megnyitja és üdvözli a megjelent kari tagokat* Be jelenti »hogy elmaradásukat kimentették dr. Rigler Gusztáv és dr* Davida Jenő e*ny*r*tanárok* Felkéri dr. Balogh Ernőt,hogy mint teetrí- jegyző vezesse a jegyzőkönyvet. I; Ministeri leiratok* 615o7/926* sz.IV*ü*o*;59/926-27 * 0*K*sz. Amennyiben dr *Pálffy László orvos je­löltnek a szegedi szülészeti és nőgyó­gyászati klinikán múlt évi -ektóbe^feivá~ ban kitöltött gyakorlatával kapcsolatosan tényleg megtévesztés történt»úgy a szü­. Л ' ' ... V’w . ; . 5 lészeti és nőgyógyásza ti klinika közegeit « \ ,Л j 1 / 1 ~ !! \ 4 is súlyos felelősség terheli. Ha a folya­~_r~ ; v V • ■' matba tett vizsgálat során megállapit­B \ ■

Next

/
Thumbnails
Contents