Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1940-1941

1940. szeptember 25. I. rendes ülés

224/1940-41. e tsz. JEGYZŐKÖNYV. Készült Szegeden, a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem Tanácsának 1940. évi szeptember hó 25-én d.u. 5 órakor tartott I. rendes ülésén. Jelen vannak: Elnök: Er. Bartók György, az egyetem rektora, Dr. Baló József, az egyetem prorektora, Dr. Búza László, a jog- és államtudományi kar, Dr. Veress Elemér, az orvostudományi kar, Dr. Banner János, a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar, Dr. Szőkefalvi Nagy Gyula, a matematikai és termé­szettudományi kar dékánjai: Dr. Ereky István, a jog- és államtudományi kar, Dr. Ditrói Gábor, az orvostudományi kar, Dr. Várady Imre, a bölcsészet-, nyelv- és történet­tudományi kar, Dr. Farkas Béla, a matematikai és természettudományi kar prodékánjai és Dr. Gsekey István egyetemi ny.r. tanár, előadó. A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Vinczi Károly egyetemi titkár, mb. tanácsjegyző Az elnöklő rektor őszinte szivvel üdvözli az Egyetemi Tanács megjelent tagjait és az 1940/41 tanévi v 1

Next

/
Thumbnails
Contents