Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1943-1944, Kolozsvár

1943. szeptember 7., I. rendkívüli ülés

meg már moat, még a miniszteri jóváhagyás megérkezése előtt, te­kintettel az új félév kezdetére, A Kar a javaslatot egyhangúlag elfogadja.- 3 -4,bz, ülnök javasolja, hogy a Kar a még be nem töltött néprajzi tanszékkel kapcsolatos előadás* heti öt órában való a ok/rnegtar tá sara a tanszéknek kinevezéssel történendő betölté­séig dr.KOVÁCS IÁ3ZLÓ intézeti tanárt, megbízott előadói minő­ségben a folyó félévre kérje " fel. 5,sz. Slnök javasolja, hogy a Kar az egyetemes történeti tanszék helyettesítésére, a tanszék ki­nevezéssel történendő betölté­séig, heti kettő órában dr.BlRÓ VENCEL ny.r. és heti három órá­ban dr.BARÁTH TIBOR ny,rk. ta­nárokat a folyó félévre kérje fel. A Kar a javaslatot egyhangúlag elfogadja e.a néprajzi intézet igaz­gatói teendőinek ellátására tovább­ra is felkéri dr.ROSKA ftóDOIl ny.r. % tanárt. A Kar a javaslatot egyhangúlag elfogadja.

Next

/
Thumbnails
Contents