Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1943-1944, Kolozsvár

1943. szeptember 7., I. rendkívüli ülés

Elnök javasolja, hogy a Kar az üresedésben levő M>zápkori történe­ti tanszék helyettesítésére heti őt órában to.BIEÓ VENCEL ny.r. ás heti három órában to.SZILÁGYI LORÁIíD ny.rk. tanárokát a folyó fél­évre kérje fel. / ■ / 7.S3, Elnök javasolja, hogy a Kar a szláv filológiai tanszék helyette­sítésére, illetve a szláv filoló­giai előadásoknak legalább heti kettő órában való előadására dr.TAMÁS LAJOS ny.r.tanárt a folyó­félévre kérje fel. 8.SZ. A Kar a javaslatot egyhangú­lag elfogadja. A Kar a javaslatot egyhangú­lag elfogadja. Sr.SZABÓ T.ATTILA ny.rk.tanár előterjeszti a folyó tanév I.félé­vére felvételért folyamodók ügyé­ben a Felvételi Bizottság jelenté­sét és javaslatát, amit a Kar egyhangúlag elfogad és határozattá emel t , . %/ a következőkben: t • 4L ■ ' • ’’Tekintetes Kar! > Tisztelettel jelentem, hogy az 1943-44. tanév I. félévében a kitűzött határidőig 104 fel­vételi kérvény érkezett be Ka­runkhoz. A kérvényezők közül

Next

/
Thumbnails
Contents