Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1943-1944, Kolozsvár

1943. szeptember 7., I. rendkívüli ülés

2.SZ egyéb elfoglaltsága dacára az olasz filológiai tanszéket egy éven át he­lyettesíteni szíves volt. Elnök bemutatja a VEM 69.903/ 1943," IV.2.számú leiratát, mely szerint a Kormányzó ür Ö Eőmélt'ó­­sága 1943, évi augusztus hó 7.-én kelt legfelsőbb elhatározásával dr.MÓDI MIHÁLY egyetemi magánta­nárt a klasszika-filológiai tan­székre nyilvános rendes tanárrá kinevezni méltóztatott. Jelenti továbbá, hogy a Kar nevében dr.ZOLIJAI BÉLA dókánhelyettes üd­vözölte az új professzort, aki az üdvözlést válaszlevélben megkö­szönte. Bejelenti végül, hogy dr.MÓDI MIHÁLY ny.r.tanár a hiva­tali esküt az Egyetemi Tanáoa e­lőtt 1943. augustus hó 21.-én le­v ' * ' ■ * « * tette. Szolgál örvendetes tudomásul. 3.SZ. ♦ / Elnök javasolja, hogy a Kar a . be nem töltött neveléstant tan­szék helyettesítésével a folyó tanév első félévére dr,VÁRKOEYI HI1DEBRAKD ny.r.tanárt kérje fel és bízza meg a egyben arra is felkéri, hogy a neveléstant előa­dásokat heti öt órában hirdesse

Next

/
Thumbnails
Contents