Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1942-1943/2, Kolozsvár

1943. március 26., VII. rendes ülés

-ozü^---'^ö.oaányeQre-'jem bölcsészét-, Nyelv-ás Történet­­tudományi Kurs. 44-8/1942-4-3 bksz. M E G H I V 0 a m.kir. Bereue Jőzsef-Tudomcnyegyetem Bölcsészet-, !Tyelv-ée Tör­­ténettudományi »rántó 1543. március hó..2S-án ./pénteken,/ délután- í.rakor a .Sir -üléstermében /Parkas-utea 1 szám, I. emelet/ tar -tandö ' VII._rendes _ü_l_é sere. Kolozsvár, 1943, március 13. Kartársi »ti sztélédé 2 %.^ /Dr. keszöly Gedeon/ e.i,dékán. tárgysorozat 1./ 2,/ 3, / 4. / 5./ • , 7./ 3./ S./ 10./ miszten rendeletek és leiratok bemutatása. Re Irt; őri leiratok bemutatása. iic"s hatóságoktól érkezett iratok bemutatása.-^yeb iratok es az elnöki hatáskörben elintézett, kevésbbé fon - tos íigydaraboki-ul készített iratjegyzék bemutatása, ülnöki előterjesztések. Klasszika-filológiái tanszék betöltése ügyében kiküldött bizottság 3e onoese es javaslata, lőadó: dr. Ivánka 2ndre. /3C7/1942-43 -arog nyelvi készültségtől a bolcsészetdcktori szigorlatoknál való el.ekmtes ir-nt benyújtott kérés ügyében javaslat, lóadd- dr' 3orkonyi ildebrand és dr. Ivánka : :ndre. /319/1942-43,./ vitéz Gidy u^ela felevbeszámitás és végbizonyítvány kiadása iránti erese, előadó: dr.Biro Tencel. /407/1942-43./ Torbik Irma kari hallgatónak a klasszika-filológiai‘és ókori tör­téneti tanszék mellett a kisegítő gyakempki teendők ellátásá­val való megbízására javaslat. Slőadó: dr.Ivánka aad« /43o/l942-43./ Szász Karoly díjtalan gyakornoknak a művészettörténeti tanszék mel­jlásL /la“ T!“TI:± teend5lC mátáí^ 'ral° -Sózására 3 lat. olőadoídr.felvinczi Takáts Soltiul. /437/I542-43./

Next

/
Thumbnails
Contents