Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1942-1943/2, Kolozsvár

1943. március 26., VII. rendes ülés

11./ Br meainger Hugó bécsi egyetemi tanár, vendégelőadó egyetek em­lékére nmei való kitüntetése iránt javaslat. Előadó: to. HanC ,Gyula. /441/1942-43,/ ' oOS líV Dr-”á7i^.°ly dídtal^ «"*«“* lemondásának bejelentése. si5_ .ado: dr.Biro Vencel. /439/1942-43./ !3./ ^'-Hangéi Jlora díjtalan ^akornok lemondásának tejelentése. I15_ . adó* djr.Bíi\i VenoAi //m /i ndo / ” > “ Aota kiadásában me/sielent müve szétosztása társváb-n o-ia+q < „ * Sje-Lent pargrao Ji előterjesztés. Előadó: dr VnsTM tj ; nos. /504/1942-43./ 20 Ja" 15. / Sima Attila féiév beszámítás és végbizonyítvány kiadása iránti ké­■ e- Ell5ado: äf.Tarkrnyi Hildebrand. A52/1942-43 / 16. / Fagy Ferenc félév beszámítás és yégbizonyItvánv h=J. . . rese. Előadd: dr.Kantos Gyula. A42/l°42-43 / *** lrantl ké~ 17. / Belső országrészben utazási psztondij-pályázaira beérkezett folva­nodványok ügyeden iavaslad rí,soj ' /455/1942-43A vaalat- -l«ado: dr.György Lajos. 18. / Thomas S. Thomo; professzor,vendégelőadóul való meghívása tár^á 4- javaslat. Előadó: dr.Zolnai Béla. /503/1942-«./ _ 7 gúnyok céljára rendedbe zésre, állé összeggel kapcso aups igénybejelentések ügyében javaslat. Előadó: dr Koszó Ja nos. /458/1942-43./ dx.jioszo Ja -20./ esetleges indítványok. íiéltóságos Nagyságos ' r. egyetemi ny, rk t anarj urnák, Kolozsvár

Next

/
Thumbnails
Contents