Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1942-1943/1, Kolozsvár

1942. augusztus 30., I. rendkívüli ülés

M.Kir.Ferenc József-Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv-és Tortene'ttudo -30/1942-43 Iksz. MS G H I V 0 a m.kir.Ferenc József-Tudómányegyetem Bölcsészet-, Nyelv-és Törté­nettudományi Karának 1942. szeptember Jao 7-én_/hétfón/ délután 0 ^ órakor a Kar üléstermében /Farkas-utca 1 szám, I.emelet/ tartandó I. rendkívüli _ü_l_é_s_é_r_e_. Kolozsvár, 1942. augusztus 30. TÁRGYSOROZAT : Kartársi tisztelettel e. i. délcán. 1J Elnöki előterjesztések. 2./ A Felvételi Bizottság javaslata és jelentése az 1942/43.tanév I. félévére felvételért folyamodók ügyében. Hlóadő: dr.Szabó T. At tila. /5/1942-43/. . 3. / Dr.Förster Aurél ny.r.tanárnak a budapesti Pázmány Peter-tudomány -egyetemhez történt.kinevezése és a klasszika-filolpgiai tanszéknek az 1942/43-tanév I.félévére történő helyettesítése.Előadó: Békán. /31/1942-43/ 4. / Br.Tóth László ny.r.tanárnak a szegedi Horthy Miklós-tudományégyetem­hez történt kinevezése és az egyetemes történeti tanszéknek a? 1942/43.tanév I.félévére történő helyettesitése.Előadó: Dékán. /32/1942-43/ . . , • 5’/ Br.Várady Imre ny.r.tanár részére szabadság engedélyezése és az o - lasz nyelv és irodalmi tanszéknek az 1942/43.tanév I.félévére tör­ténő helyettesitése. Előadó: Békán. /903/1941-42./ 6./ Br.Váczy Péter ny.r.tanárnak a budapesti Pázmány Péter-tudnmányegye­­temhez történt kinevezése és a középkori történeti tanszéknek az 1942/43.tanév I.félévére történő helyettesitése. Előadó: Dékán. /33/1942-43/ 7./ Esetleges indítványok. Méltóságos Nagyságos ^ •....................................úrnak, • • • • r. • egyetemi ny. rk. tanár, ,

Next

/
Thumbnails
Contents