Kolozsvári M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kara - ülések, 1942-1943/1

1942. augusztus 30., I. rendkívüli ülés

30 2 43 Jegyzőkönyv a kolozsvári m.kir*i?erene József—Tudományegyetem Bölcsészet—, .íiyelv— js Törtene1t udományi Karának 1342*széptember hó 7—én /h5x£on/ délután 5 órakor a Kar üléstermében /farkas—utca 1 szám, I.emelet/ tartott I^renókívüli üléséről. Jelen vannak: dr.Mészöly Gedeon dékán elnöklete alatt, dr.Málnás! Bartók György prodákán,dr.Kristóf György ,dr. Vár konyi hildebrand,dr. :oska Márton,dr.Koszó János,dr.Bíró Vencel,dr.Várady Imre,dr.Kelvinczi Takats Zoltán,dr.Ivánka ^ndre,dr.Tamás Bajos ny.r.,dr.Hantos Gyula,dr.Baráth Tibér,dr.Szilágyi loránd ny.rk. tanárok. távolmaradásukat kimentették: dr.Zolnai Béla,dr.bulioa Szilárd, dr.Klein Károly Kurt,dr.Hásonyi László,dr.György Lajos ny.r., dr.Szabó T.Attila ny.rk. tanár ok. A jegyzőkönyvet vezeti: dr.Szilágyi Loránd ny.rk*tanár. ülnök üdvözölvén a megjelenteket s megállapítván a határozat- képességet, az ülést megnyitja. l.sz. Pr .Kristóf György ny.r.tanár bemutatja a Kelvételi Bizottság javaslatát az 1942-43.tanév I.fél­évére felvételért folyamodók ügyé­ben: "Tekintetes Kar! Tisztelettel jelentem,hogy az 1942-43.tanév I. félévében a kitűzött határidőig 73 felvoteli kérvény érkezett be Ka­runkhoz.^ kérvényezők közül 50-en nem esnek az 1939 évi IV. t.c.kor­látozó rendelkezései alá,26 pedig zsidónak tekintendő. i

Next

/
Thumbnails
Contents