Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1928-1929, Szeged

1928. szeptember 6. felvételi értekezlet

A M. KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZET-, NYELV- ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KARA. 1 24. Iksz. fi szám. 192 ..12 «SirXÜUlLOliKV a m.'TÍr.í*círonc Jőzsef-Tudományegyetom bölcsész et-,nyelv- ős történettudo­mányi ara felvételi bizottságának 1928.évi szeptember hó 6-án tartott felvételi értekezletéről. Jelen Tannak: vv.Mészöly ü-^deon e.i.dékán elnöklete olott: Dr. Erdélyi László és Dr.Buday Árpád egyet* ny. r. tanárok. Jegyzett: nr.Buday Árpád egyet.uy.r.tanár. Dr.i-őszöly Dedeon,aint. előadó, bejelenti,hogy a Hector Magnificus ur felhívta őt,mint dékánt a fölve­hető uj hallgatók létszámának eset­leges újabb me grí 11a pit 4 se iigy ében. 0 a Hector Magnificushos a követke­ző javaslatot intézte: "Tekintettel Méltóságodnak 2197/1927-28.et. szánni felhívására,tisztelettel javaslom, hogy a fölvehető uj hallgatók száma 50-rcl 6ü-ra emeltessék föl.----------­Teszem e javaslatomat egyrészt azon okból,mivei a Kar eredetileg ia 60- at kórt,másrészt azon okból,mivel minden kartársamnak,akivei beszélni módomban volt,ez az óhaj ta'sa .--------­L' javaslatommal a magam személyének véleményét alárendelem az összesség vélemény ének,meg vagyok ugyanis győ­ződve arról,hogy az 50-ről 60-re va­ló emelés hozzájárul hallgatóságunk színvonalának súlyedőséhez".----------­I

Next

/
Thumbnails
Contents