Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar tanácsülései, 1928-1929, Szeged

1928. szeptember 6. felvételi értekezlet

z. A Hector Magnificustői erre az B js^őlbejl válasz érkezett,hogy a Mi­niszter Ur Ő Hagymáit ósága minden vb­lószinüség szerint elfogedja e javes­­latot. Kzért Dr.Mészöly Gedeon, mint előadd szt indítványozza,hogy az érte­kezlet ezoti sz alapon tegyen javasla­tot a felvételi kérvények ügyében,hogy a felvehető uj ha liga tők száma 60 /hat­' JfXyy ft ’ ' • S > Előadónak esen indítványa elfcgadts­­tik. azután ür.Mészöly úedeon,mint elő­­cdo ezt indítványozza,hogy egyelőd a 60 helytől csak 55—Öt töltsünk be,5-öt pedig egyelőre hagyjunk szabadon két ok­ból: 1./mivel -Budapestről szorulhatnak ki jobb bizonyitvanyuak is ős azok még kérhetik nálunk a fölvételt, 2./mivel a j hiányos felszerelés miatt visszautasít­­tottak közül akadhatnak szintén olyanok, kik szintén jobb bizonyitvanyuak és pár nap múlva tudnák is pótolni a hiányzó > » mell ék le teke t. Az előadónak ezen indítványa nem fogadbatik «1; elhatároztatik 60 uj hallgató felvétele. •* atek után az értekezlet a tekin-Jf tetes Karnak azt a javaslatot teszi, hogy a bölcsészet-,nyelv- és törté­nettudományi karra az 1920/29.©gyö­törni év első felére rendes hallga­tókul való beiratkozás engedélyez­tessék a követkéz ölen ék : Aba Irma, Köpe Ida, Tóth Miklós, "zücs Anna, Kelemen János, üifter (iizelle, ttes­­may Ilona, Karai uabriella, uobozy Hajnal, kai Imre, Apró Aranka, Pál

Next

/
Thumbnails
Contents