Földényi F. László szerk.: Színháztudományi Szemle 16. (Budapest, 1985)

Nagy Adrienne: Szigeti József, a színész

Czakó* ekkor már melankolikus szenvedő, aki - ha nem is tárta a világ elé fájdalmát - jó barátja előtt gyakran kitört. Szigeti alapvetően más egyéniség volt, de ragaszkodott kissé enervált bizalmasához, El-elüldÖgélt vele egy-egy tea mellett és hallgatta a másikat, vagy kisérgette a késő éjjeli órákban egészen addig, mig a Kalmár és a tengerész . a végrendelet a Leona irója Csengery Antal pisztolyával véget nem vetett életének a Pesti Hirlap szerkesztőségében/ 12 * 7 Vas Gereben és Czakó mellett legeslegjobb barátja, mulatozó és szellemi társa Réti Mihály volt, akihez szinte testvéri ba­rátság fűzte. A Nemzetiből való kilépésük idején együtt koplal­tak vidéken és együtt mulattak, "pukkasztották a polgárt", fantasztikus mókázásokkal ijesztgették a kevésbé beavatottakat. Közös csínyeikről anekdoták tömege emlékezik meg. Ám nem csak vidám történetek őrzik ezt a szoros kapcsolatot, hanem a Vén bakancsos Sugár Mihálya is, akit Rétiről mintázott és nevezett el Szigeti, és ami Réti egyik legjobb szerepe volt több más Szigeti irta szerep mellett. Ennek a "közös alkotásnak" még egy eredménye lett: Szigeti hires svábhegyi villája, amely nagy csinytevések, bohó szinész­hétvégék, tivornyák, nyári szünetek székhelye volt Szigetiek fiatalabb korában, és csak később csendesedett el, pihenést, kikapcsolódást nyújtva az egyre mogorvább szinész-irónak. A telket - ahová még Szigeti tulajdonossá válása előtt előszeretettel kirándulgattak a szinészkompániák - maguk kö­zött csak "kalapos-telek"-nek neveztek, ugyanis egy kalapos tulajdona volt ekkor, aki nem birta tovább a színművész urak és hölgyek hangos szórakozását, és - 400 váltóforintért több évi részletekben - eladta Szigetinek. A színész a Vén bak an­/13/ csos jövedelméből kis házat építtetett r &* amit ekkor még ugyancsak némi jóindulattal lehetett háznak nevezni. Váradit idézve: "A kis kalyiba egy szobából és egy konyhából állott. Előtte valami kis deszkaalkotmány is éktelenkedett, olyan veranda-féle. Épp annyi hely volt rajta, amelyen egy szék elf ér. Itt nyaranta - ha rosszabb kedvében volt Józsi bácsi /már fiatalkorában is igy hivták, nyilván alkata miatt/ hivei meséltek neki a külső világról, majd lefeküdtek

Next

/
Thumbnails
Contents