Földényi F. László szerk.: Színháztudományi Szemle 16. (Budapest, 1985)

Nagy Adrienne: Szigeti József, a színész

az anekdoták angol missekről és előkelő hölgyekről, akiknek biztosításáról Réti Mihály medve képében gondoskodott Ezek a történetek azonban - ha egyáltalán igazak - inkább a svábhegyi vidámságok, "stiklik" közé tartoznak, nem a lelki élethez. Szigeti Józsefnéről, Jolán édesanyjáról is csak annyit tu­dunk, hogy remek háziasszony volt /és tegyük hozzá, valószínű­leg belevaló, vidám és jó idegekkel rendelkező asszony, ha el tudta viselni a svábhegyi vendégeskedések megpróbáltatásait./ Szerelemről, asszonyról egyelőre csak három apró költésünk van, ami azonban tökéletesen összevág. Szigeti Napló jának a végén elég ködös kijelentést tesz egy /9/ nőről, aki neki súlyos gyötrelmeket okozott.' 7/ Először a szövegből Lendvaynéra gondol az ember, aki Szigetit a Nemzeti­hez juttatta, ahol kezdetben tényleg sok gyötrelem érte. Mé­gis ez a meggondolás nem túl logikus. 1844-ben Szigeti nem egyedül, hanem Szathmáryné, Parkas Lujzával együtt került a Nemzeti Színházhoz. Szathmáryné ké­sőbb is sokat szerepelt Szigeti darabjaiban. Tóth Imre egyik cikkében emliti, hogy kiderült, Szigeti valaha szerelmes volt pályatársnőjébe, és hogy ez az érzés nem volt futó benyomás, azt az a jelenet is bizonyltja, amit Tóth Imre lejegyzett u­gyanebben a visszaemlékezésben. Az egyik fiatalember egyszer elég tapintatlanul megkérdez­te a szinházudvaron: "Mondja Józsi bácsi, szép asszony volt a Szathmáryné? Az öregúr egy percre fölkapta a fejét, elnézett fölöttük, és hallgatott. Aztán lassan könnyes lett a szeme ós akkor azt mondta: - Őmiatta lettem én szinész! - aztán fölkelt és otthagyott bennünket.• .«Z-*­0 / Lehet, hogy ez a szerelem nem volt betel­jesületlen?! Rakodczay megemlít egy vidéki szinészt, aki Szigeti természetes fia volt. Szatmáry Árpádnak hivták. A névazonosság feltűnő. A további érdekesség /mást egyelőre nem is tudunk er­ről a szinészről/. hogy ő is Palstaffot játszotta, amely Szi­/11/ geti nagy szerepe volt.' ' Ha szerelmeiről nem is, barátairól annál többet beszelnek. A 40-es években szoros kapcsolat fűzte G zakó Zsigmondhoz.

Next

/
Thumbnails
Contents