Földényi F. László szerk.: Színháztudományi Szemle 16. (Budapest, 1985)

Nagy Adrienne: Szigeti József, a színész

c. visszaemlékezését 1856-ban, és Írásaival, tanácsaival is gyakran segítette, A Szigeti által szerkesztett Nyugintézeti Naptárban a barát ezekre az együtt töltött iskolai évekre em­lékezik. Az iskola - mint a visszaemlékezésből kiderül - nem lehetett sem korszerű, sem liberális szellemű. Szigetiéket pl, egy bizo­nyos Tujder tanár úr tanította századmagukkal tiz hónapig la­tinra, mialatt a tanár úrnak az volt a legkedvesebb szórakozá­sa, hogy állandóan verte, vagy - fáradtabb időszakában - a na­gyobb, markosabb fiúkkal verette tanitványait.^* 7 Mindamellett Tripammer József kitűnő tanuló volt, és a pesti jogakadémián, ahova érkezett, tanárai nagy várakozással tekin­tettek az elsőéves joghallgatóra. Ám a színház közbeszólt, A tanároknak csalódniuk kellett. A fiú minden pénzét a szini előadásokra költötte, a színészet nagyon érdekelte, ezzel szem­ben a jogászat egyáltalán nem. Az első évben le sem vizsgázott, sőt ott is hagyta az egyetemet, hogy színésznek álljon, ahol az előkelőnek számító családnak nem megfelelő, de a színháztörté­netben feltétlenül előkelő dinasztiát alapított: Nála kilenc évvel fiatalabb öccse követte őt először, aki ha nem is volt olyan tehetséges, sőt talán rokonszenves sem, mint bátyja, de jó komédiás, agilis színigazgató lett. Szigeti Imre sok tehetséget fedezett fel, többek között Tamássy Józse­fet a szabóműhelyből, Blaha Lujzát, Ujházy Edét és másokat.' 7 ^ Szigeti József lánya, Szigeti Jolán /1855-1907/ követte ap­ját, 1874-ben került a Nemzeti Színházhoz, még naivának. Később az ugyancsak komikai vénával megáldott lány annak a Szathmáry­nénak veszi át az örökét, akinek Szigeti életében is jelentős /6/ szerepe volt,' ' Jolán férje, Vizváry Gyula/1841-1908/ ugyan­csak jeles név, kislányuk Vizvári Mariska /1877-1954/ a későbbi Tapolczainé - Tapolczai Dezső /1866-1925/ színművész felesége - ő is színésznő lett, A családi és színháztörténeti hagyomány szerint ezt az unokájáért rajongó nagypapa jósolta meg, A Tapolczai-Vizvári házaspár fia szintén színész lett, Tapolczai Gyula /1903-1954/ néven ismert. Szigeti szerelmeiről nem sokat tudunk. Magánéletében nem volt túlságosan közlékeny. Néhány kalandot ugyan feljegyeztek

Next

/
Thumbnails
Contents