Földényi F. László szerk.: Színháztudományi Szemle 16. (Budapest, 1985)

Nagy Adrienne: Szigeti József, a színész

I. Az ember Szigeti József 1822. május 11-én született Veszprémben. Veze­tékneve csak általa felvett, majd továbbhagyományozott művész­név, amelyet elsősorban magyaros hangzása miatt választott a szini pályára lépő joghallgató, de inkognitóul is szolgált ez a név a szülők haragja elől. Eredeti neve: Tripammer József, Színháztörténeti szempontból is érdekes ez a névváltoztatás. Szigeti ugyanis egyike azoknak, akik ezekben az években - el­sősorban a reformkori törekvések hatására - változtatták meg idegen hangzású nevüket magyarra. Ez a tendencia az 18$0- 70-es években ismétlődik meg ilyen tömeges méretekben, nem kevéssé Szigeti közbenjárására, aki ekkor a Szini Tanoda tanáraként nem tűrte meg az idegen neve­ket. Általában segitett a névválasztásban, sőt zömében maga volt tanítványainak a "keresztapja", ám órákon mindig a ré­gi nevükön szólította őket. Ősei állítólag Mecklenburgból vándoroltak be/ 1 ^ Apja, Tripammer Mátyás vagyonos vaskereskedő, tekintélyes és népsze­rű ember volt, akit Veszprém város birájának is megválasztottak. Szigorú, kemény ember lehetett - fia talán tőle örökölte hason­ló tulajdonságait - mert csak nagysokára bocsátott meg a szí­nésszé váláskor kitagadptt fiúnak ezért az életreszóló "félrelépésért". Szigeti édesanyja a hires Kopácsy család rokona nővére ré­vén, aki a hercegprímás anyja volt. Szigeti tehát anyai ágon magával a hercegprímással tarthatott volna fenn rokonságot, de csak igy feltételes módban, ugyanis a feltétel hiányzott. A tekintélyes férfiú nemigen örült a rokongyermek pályaválasz­tásának olyannyira, hogy a fiúval kellemkedő alamizsnát váró színigazgató a hagyomány szerint együtt repülhetett a "család­jára szégyent hozó" szinészpalántával az esztergomi palotából,* 72 Elemi iskoláit s a gimnáziumot Veszprémben végezte el, itt tette le az érettségit is.* 7 ^* 7 Az előkelőnek számító tanuló itt barátkozott össze Radákovics Józseffel, akit az irodalom­történet Vas Gereben néven ismer. Ez a barátság örökre szóló volt. Vas Gereben adta ki például Szigeti Egy színész naplója

Next

/
Thumbnails
Contents