Szemán Attila: Szintes szállítás a magyarországi ércbányászatban a kezdetektől a 19. század derekáig (Érc- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 27., Rudabánya, 2003)

Ere- és Ásványbányászati Múzeumi Füzetek 27. Szerkesztette: Hadobás Sándor Szakmailag ellenőrizte: Dr. Zsámboki László A kiadvány megjelenését támogatta: Magyar Bányászati Hivatal, Budapest Perlit-92 Kft, Pálháza Rudagipsz Kft, Rudabánya ISSN 1585-9053 ISBN 963 206 277 9 Felelős kiadó: az Érc- és Ásványbányászati Múzeum igazgatója. Példányszám: 500 Tipo-Top Nyomda, Miskolc. Felelős vezető: Solymosi Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents